Időpont: 2023. december 12-13.

Helyszín: KPMG Irodaház (1134 Budapest, Váci út 31.)

Képzéseink

2023. december 12. (kedd) 09.00-12.30

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2022-re és a követő évekre elfogadott módosításai, és visszatérés a projektek elszámolásának területén érvényes szabályozásra.

A továbbképzési program részeként bemutatásra kerülnek a módosítással bevezetett új definíciók, az, hogy mely korábbi fogalmak kerültek pontosításra, hogyan kerültek a korábbi szabályok egyértelműsítésre, kiegészítésre, illetve milyen módosítások történtek az információk közzétételével kapcsolatban. Emellett bemutatásra kerül a projektelszámolás szabályozása a vele szorosan összefüggő céltartalékképzéssel kiegészítve.

Tematika:

 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2022. január 1-től bekövetkezett változásai
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2023. január 1-től bekövetkezett változásai
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2023. évben kihirdetett módosításai
 • A projektelszámolás és annak alkalmazása

Oktató: Hankó Edina

Nyilvántartási szám: PM/61-440/2023.

Vizsga: nincs

Formátum: Előadás (kontakt)

Kreditpont: 4 (négy)

Időtartam: 180 perc

A képzés regisztrációhoz kötött, díja 9 900 Ft. 


2023. december 12. (kedd) 13.15-16.30

A Nemzetközi Számviteli Standardokban (IFRS) a 2023-as évben bekövetkezett változások és néhány aktuális IFRS téma.

Az oktatás keretében célunk, hogy ismertessük Nemzetközi Számviteli Standardokban történt 2023-as és bizonyos lényegesebb és aktuális 2022-es változásokat, és segítsünk ezen változások értelmezésében. Az előadás kitér minden 2023-as standard módosításra és/vagy új standardre, valamint azokra a lényegesebb, 2022-ben történt változásokra is, amelyek egy része 2023-ban egy része 2024-ben válik hatályossá, ezért figyelmet érdemel. Aktuális IFRS témák alatt olyan témákat dolgoz fel az előadás, melyek tapasztalataink szerint nehézséget okozhatnak, valamint kérdéseket vethetnek fel az alkalmazóknál. Az előadás keretein belül előadóink az elméleti összefoglaló mellett példákon keresztül mutatják be az egyes elszámolási kérdéseket.

Tematika:

 • A standard módosításokról általánosságban
 • A 2023-as standard módosítások részletes ismertetése
 • Lényeges 2022. évi, de 2023-ban vagy 2024-ben hatályba lépő standard módosítások részletes ismertetése
 • Felhő alapú szolgáltatások elszámolása IFRS-ek szerint
 • IFRS 16 Lízingek standard

Oktatók: Németh Miklós, Dezsényi András

Nyilvántartási szám: PM/61-442/2023.

Vizsga: nincs

Formátum: Előadás (kontakt)

Kreditpont: 4 (négy)

Időtartam: 180 perc

A képzés regisztrációhoz kötött, díja 9 900 Ft. 


2023. december 13. (szerda) 09.00-12.30

Adóeljáráshoz és (a 2022/23-as adóévben) a magánszemélyekhez kapcsolódó aktuális kérdések, adóügyi perekben született kúriai és egyéb bírósági döntések áttekintése. A magánszemélyekhez kapcsolódó aktuális kérdések a 2022/23-as adóévben.

Az oktatás keretében célunk, hogy megválaszoljuk az adóeljáráshoz és (a 2022/23-as adóévben) a magánszemélyekhez kapcsolódó aktuális kérdéseket, ismertessük az adóügyi perekben született kúriai és egyéb bírósági döntéseket, valamint áttekintsük az áfa-változásoknak, a kiterjesztett gyártói felelősségnek, a pénzforgalmi szolgáltatók adatszolgáltatásának és a CBAM mechanizmusának témakörét.

Tematika:

 • Az adóeljárás aktuális kérdései gyakorlati példákkal
 • Adóügyi perekben született kúriai és egyéb bírósági döntések
 • Magánszemélyekhez kapcsolódó aktuális kérdések a 2022/23-as adóévben
 • Áfa-változások, kiterjesztett gyártói felelősség, pénzforgalmi szolgáltatók adatszolgáltatása, CBAM

Oktatók: Grosu Manuela, Szűcs Andrea, Varga Árpád, Srankó Zsolt

Nyilvántartási szám: PM/61-444/2023.

Vizsga: nincs

Formátum: Előadás (kontakt)

Kreditpont: 4 (négy)

Időtartam: 180 perc

A képzés regisztrációhoz kötött, díja 9 900 Ft. 


2023. december 13. (szerda) 13.15-16.30

Származékos ügyletek elszámolási szabályai a 2000. évi C. törvény és a 250/2000. (XII. 24) Kormányrendelet szerint.

Az oktatás keretében célunk, hogy ismertessük a származékos ügyletek elszámolási szabályait, a magyar számviteli szabályok szerint, a pénzügyi intézményekre releváns speciális szabályozást is figyelembe véve. Mivel a származékos ügyletek elszámolási szabályait – pénzügyi intézmények esetén is – elsősorban és alapvetően a 2000. évi C. törvény tartalmazza, az előadás erre fókuszál, de összefoglalásra kerülnek a 250/2000 (XII.24.) Kormányrendelet speciális szabályait is. Az előadás során kitérünk mind a fedezeti elszámolást alkalmazó esetre, mind a fedezeti elszámolást nem alkalmazó esetre, utóbbinál feltételezve, hogy a Sztv. 59/A-F. §-a szerinti valós értékelést nem alkalmazzák, mivel tapasztalatunk szerint a magyar számvitel szerint éves beszámolót készítő pénzügyi intézmények nagy része nem alkalmazza azt. Az előadásban számszaki példával illusztráljuk mind a fedezeti nélküli, mind a fedezeti elszámolásos esetet és e két példa számviteli végeredményét összehasonlítjuk. Az előadás kitér a fő nyilvántartási és közzétételi kérdésekre is,fedezeti elszámolásos esetben különös tekintettel a fedezeti dokumentációra.

Tematika:

 • Származékos ügyletekkel kapcsolatos elszámolások a 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) szerint, ha a fedezeti elszámolást és a Számviteli Törvény 59/A-F. § szerinti valós értékelést sem alkalmazzák
 • Derivatív ügyletek szabályai Számviteli Törvény szerint, ha a fedezeti elszámolást alkalmazzák, de a Számviteli Törvény 59/A-F. § szerinti valós értékelést nem alkalmazzák
 • A 250/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet („Kormányrendelet” ) szerinti, Számviteli törvényen felüli vagy attól eltérő speciális szabályai fedezeti és nem fedezeti származákos ügyletek esetén

Oktató: Dezsényi András

Nyilvántartási szám: PM/61-441/2023.

Vizsga: nincs

Formátum: Előadás (kontakt)

Kreditpont: 4 (négy)

Időtartam: 180 perc

A képzés regisztrációhoz kötött, díja 9 900 Ft. 

Oktatóink


Dezsényi András

Igazgató, KPMG in HungaryAndrás 2006 óta dolgozik a KPMG-nél. 6 évet töltött az audit részlegen majd 1 évig kiküldetésen volt a KPMG közép-európai IFRS szakértői csapatánál. 2013 óta dolgozik a számviteli tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó területen, 2015 óta menedzseri pozíciót tölt be. A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett diplomát, pénzügy szakon. Fő feladata az IFRS konverzióval kapcsolatos szolgáltatások menedzselése mind a pénzügyi, mind a nem-pénzügyi szektorban tevékenykedő vállalatoknál, emellett aktívan részt vesz a KPMG számviteli tanácsadó csoportjának és a könyvvizsgálati munkacsoportjainak szakmai (IFRS) háttértámogatásában is. Ezen kívül kiterjedt tapasztalattal rendelkezik az IFRS beszámolók, illetve egyéb számviteli szakmai anyagok mind a Számviteli Törvény, mind az IFRS-ek szerinti elkészítését és véleményezését illetően. Aktív oktatói tevékenységet végez a KPMG szervezésében megrendezésre kerülő tréningeken, oktatásokon. András mérlegképes könyvelő és okleveles könyvvizsgáló, valamint rendelkezik ACCA képesítéssel is. Magyar, a német és az angol nyelven is segíti ügyfeleit.

dr. Grosu Manuela LL.M. PhD

Vezető ügyvéd, KPMG Legal Tóásó Ügyvédi IrodaManuela a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda (Budapest) vitarendezési csoportjának vezető ügyvédje. Az ELTE jogi kárának vendégtanára, ahol nemzetközi magánjogot oktat. Manuela képzett mediátor, valamint mediációval kapcsolatos képzési tevékenységekben is részt vesz. Jelentős tapasztalattal rendelkezik összetett, határokon átnyúló kérdéseket érintő hazai és nemzetközi választottbírósági, illetve kereskedelmi peres eljárásokban. Jogi doktorátusát az ELTE Jogi Karán, LL.M. fokozatát pedig a Suffolk Egyetemen (Boston) szerezte a US and Global Business Law for International Business Lawyers képzés keretében. Vendégkutató volt a Cardozo School of Law (New York), Kukin Program for Conflict Resolution programjában. Manuela rendszeresen publikál különböző alternatív vitarendezéssel kapcsolatos témákban, valamint szervez nemzetközi eseményeket vitarendezéssel kapcsolatos témákban. A VIAC magyarországi nagykövete és a Weinstein Nemzetközi Alapítvány Senior munkatársa.

Hankó Edina

Igazgató, KPMG in HungaryEdina 1993-ban kezdett könyvvizsgálóként dolgozni a KPMG-nél, 2011 óta a számviteli tanácsadási csapat tagja. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja. Tanulmányait a Pénzügyi és Számviteli Főiskola számvitel szakán végezte. Ipari, kereskedelmi és ingatlan területen tevékenykedő cégek könyvvizsgálatában szerzett nagy tapasztalatot. Elsősorban a magyar számvitel szabályozási kérdésekben nyújt segítséget az ügyfeleknek, de tanácsadói tevékenysége kiterjed a devizás könyvvezetésre történő áttérés megvalósítására is, valamint aktívan részt vesz átalakulásokhoz, cégvásárlásokhoz kapcsolódó projektekben is. Magyar szabályok szerinti konszolidációs projekteket irányít, valamint a KPMG könyveléssel foglalkozó részlegének számvitel szakmai vezetője. Edina rendszeresen oktat a KPMG által szervezett mérlegképes könyvelői továbbképzéseken is.

Németh Miklós

Associate Partner, KPMG in HungaryMiklós 2006-ban csatlakozott a KPMG-hez könyvvizsgálóként. Számos termelő, kereskedő és szolgáltatási szektorban működő vállalat auditjában vett részt mind Magyarországon, mind az Egyesült Királyságban. Jelenleg a számviteli tanácsadás csoport igazgatója. 2 éves skóciai kiküldetéséből visszatérve IFRS-tanácsadási munkákon szerzett tapasztalatot, valamint IFRS, US GAAP és magyar számviteli képzéseken oktatott. Ezenkívül részt vett beszámoló-készítési, folyamatfejlesztési, havi és éves zárásokhoz kapcsolódó megbízásokon. Menedzserként irányította a KPMG könyvelési, bérszámfejtési és interim menedzsment feladatokat ellátó csapatának kiépítését és működtetését, illetve maga is nyújtott interim főkönyvelőként, interim CFO-ként kihelyezett vezetői támogatást ügyfeleink részére. Miklós jelenleg, mérlegképes könyvelőként, okleveles könyvvizsgálóként, adótanácsadóként és ACCA-tagként, IFRS-áttérési és beszámoló készítési feladatokra fókuszál.

Srankó Zsolt

Partner, KPMG in HungaryZsolt jogász, okleveles adótanácsadó. 2007 óta foglalkozik adótanácsadási és adóügyviteli szolgáltatásokkal. Elismert szakértő tranzakciók adókezelésének tervezésében, adózási folyamatok fejlesztésében és áfatechnológiai megoldások bevezetésében. Az elmúlt hat évben kiemelkedő szerepet vállalt a KPMG közvetett adótanácsadási szolgáltatásainak fejlesztésében, 2019 júniusa óta jelentős növekedés mellett vezeti ezt a szolgáltatási ágat számos új ügyfélkapcsolat és új szolgáltatás kialakításával.

Szűcs Andrea

Igazgató, KPMG in HungaryAndrea nemzetközi tanulmányok mesterszakon végzett adószakértő. 2009 óta a KPMG magánszemélyek adózása csoport tagja. Szakterületei a személyijövedelem-adózás és a kiküldetésben dolgozók társadalombiztosítása. Számos esetben végzett tanácsadást üzleti reprezentációs, promóciós, munkavállalói részvényprogramok és más munkáltatói juttatások kapcsán, csakúgy, mint kiterjedt befektetési portfólióval rendelkező magánszemélyek részére.

Varga Árpád

Igazgató, KPMG in HungaryÁrpád jogtanácsos, az egyetem elvégzése után az akkor alakuló Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalban (majd 2011-től a Nemzeti Adó és Vámhivatalban) 25 évet dolgozott. Végigjárta a ranglétrát, 13 éven keresztül a szervezet elnökhelyettese volt. 2016-ban csatlakozott a KPMG-hez, ahol igazgatóként az adóigazgatási kérdésekkel foglalkozik. Legfőbb feladata az adóhatósággal való kapcsolattartás, amelynek keretében képviseli az Ügyfelek érdekeit, részt vesz a Pénzügyminisztérium és a NAV előtt folyó egyeztetésekben. Az ELTE adójogi szakjogász képzésén tanít, címzetes egyetemi docens. A Költségvetési Levelek főszerkesztője, több adóeljárási tárgyú cikk szerzője.

Kapcsolat

informative image