A külső értékelő által végzett belső átvilágítás széles körű képet ad a vállalat jelenlegi ESG tevékenységeiről illetve hiányosságairól. Az átvilágítás kiindulási pontját képezi a különböző érintettek oldaláról érkező elvárásoknak való megfelelésnek vagy stratégiai fejlesztések elindításának. A folyamat során áttekintjük a vállalat ESG kontextusát és a területek céljait, valamint ezek illeszkedését a vállalat hosszú távú üzleti céljaihoz. Mindezt egy rugalmasan alakítható szempontrendszer alapján vizsgáljuk, például egy ESG rating agency elvárása szerint, vagy különböző jelentéstételi sztenderdeknek, szabályozásoknak való megfelelés alapján.

Az eredmények alapján a vállalat azonosítja és megismeri az ESG tevékenységeit a KPMG által készített strukturált értékelés alapján, illetve segítséget nyújtunk a kevésbé fejlett, de fontos ESG területek azonosításában fejlesztési javaslatok megfogalmazásával. Az értékelés alapján a vállalat strukturáltabban tudja kialakítani a stratégiai céljainak eléréséhez szükséges lépéseket az ESG területein.

A KPMG jellemzően a következő esetekben javasolja az átfogó ESG átvilágítást a vállalatok számára:

  • ESG stratégia kialakítását illetve fejlesztését megelőzően;
  • ESG ratingre való felkészülés első lépéseként;
  • Fenntarthatósági vagy ESG jelentés kialakítását megelőzően lényegességi felméréssel egybekötve;
  • Különböző szabályozói megfelelések vizsgálata esetén, például EU Taxonómiarendelet és CSRD hatóköre alá eső vállalatok értékelésére.

A folyamat egészét ot tekintve, a belső illetve külső érintetti interjúk, valamint a belső szabályzatok, stratégiai és működési dokumentumok áttekintése alapján áttekintjük és értékeljük a környezeti (environmental), társadalmi (social) és vállalatirányítási (governance) aspektusokat és tevékenységeket. Megvizsgáljuk a három ESG dimenzió mentén az egyes alkategóriákat a vállalat szabályozói és piaci elvárásainak, iparági működésének, illetve céljainak megfelelően, egyéni igényekre testreszabottan. Az elemzés kiegészülhet versenytárselemzéssel, piaci és szabályozói elvárásoknak való megfeleléssel.
Szolgáltatások az E-S-G szempontok mentén

Hogyan segíthetünk egy felelősségteljesebb jövő elérésében?

    

Kapcsolat