Az ESG szempontok egyre hangsúlyosabban jelennek meg a jogalkotók, szakpolitikai felelősök agendáján is. Akár dedikáltan, akár horizontális szempontként, a fenntarthatóság ügye megjelenik a programok tervezése, végrehajtása kapcsán, legyen szó európai uniós vagy hazai forrásból finanszírozott kezdeményezésekről. A klímapolitika a vállalatokra is hatással van. A KPMG Kormányzati Stratégiaalkotási Követelményrendszer (KSaK) módszertana keretrendszert nyújt kormányzati szakpolitikák, stratégiák és koncepciók jövőkép-vezérelt tervezéséhez, igazodva a kormányzati szektor elvárásrendszeréhez.

A kormányzati stratégiaalkotás támogatásához kapcsolódó folyamat fő lépései:

  1. Helyzetelemzés (szakterület elemzése, jogszabályi és szakpolitikai környezet, intézményi környezet, horizontális témák, SWOT, ESG kapcsolódások azonosítása),
  2. Célkitűzés (vízió és a célállapot, stratégiai irányok és alternatívák, célhierarchia, indikátorrendszer),
  3. Megvalósítás (eszközrendszer, szabályozás, finanszírozás),
  4. Visszamérés (értékelés és monitoring).

A stratégiaalkotáson túl kormányzati ügyfeleinket támogatjuk környezeti, fenntarthatósági és társadalmi szakterületekhez kapcsolódó európai uniós és egyéb programok, jogszabályváltoztatások, reformok előkészítésében, tervezésében, végrehajtásában és értékelésében is. Ügyfeleink között egyaránt megtalálhatóak az Európai Bizottság Főigazgatóságai (DG REGIO, DG REFORM, DG COMP, DG GROW), uniós ügynökségek (EISMEA), valamint nemzeti minisztériumok és hatóságok Magyarországon és az Európai Unió egyéb tagállamaiban.

Kiemelt szolgáltatásaink:

  • Programértékelés (előzetes, időközi, utólagos);
  • Hatásvizsgálat (fejlesztési programok vagy egyéb kezdeményezések, jogszabályváltoztatások hatásainak előzetes vagy utólagos vizsgálata, akár tényellentétes módszerekkel vagy egyéb modellkeretben);
  • Programok végrehajtásának támogatása (döntéstámogatás, nyomon követés, kockázatkezelés, minőségbiztosítás);
  • Döntéselőkészítési célú tanulmányok készítése.Szolgáltatások az E-S-G szempontok mentén

Hogyan segíthetünk egy felelősségteljesebb jövő elérésében?

    

Kapcsolat