ESG szempontok integrálása a vállalatirányítási mechanizmusokba a fenntartható és hosszú távon profitábilisabb működés érdekében.

Az ESG szempontokat is figyelembe vevő vállalatirányítás azt a célt szolgálja, hogy az adott társaság működése a leghatékonyabban, a vállalati stratégiához illesztve tudja szolgálni az ESG célok elérését, és megfeleljen a rá irányadó valamennyi szabálynak. Mindezzel hatékonyan ismerhetjük fel a kockázatokat, és a vállalati reputációt növelve érhetjük el az üzleti célokat.

A szolgáltatás elemei:

  • A vállalatirányítás értékelése a lehetséges kockázatok és hiányosságok azonosítása érdekében, a vonatkozó jogszabályok, iparági sztenderdek és legjobb gyakorlatok alapján. A G (governance) dimenzió értékelése a minősítő intézetek követelményei, pontrendszere alapján a stratégiai célkitűzések tükrében.
  • A megállapítások alapján, javasolt intézkedések kidolgozása a kockázatok megelőzése, mérséklése, illetve a vállalatirányítás fejlesztése érdekében.
  • A javasolt intézkedések megvalósítása, végrehajtása.

A KPMG a meglévő szervezeti értékajánlatába építi be az ESG aspektusokat. Ez az értékajánlat tartalmazza többek között a következő szolgáltatási területeket:

  • szervezeti felépítés, felelősségi körök és kapcsolódó kompetenciák - ESG és egyéb szempontok mentén történő - felülvizsgálata, kialakítása
  • vállalatirányítási mechanizmusok (belső szabályozások, kontrollok, riportok) és támogató rendszerek kialakítása, felülvizsgálata az ESG szempontrendszer figyelembevételével
  • teljesítmény- és ösztönző rendszerek felülvizsgálata, optimalizálása – zöld értékajánlat kialakítása
  • szervezeti folyamatok és kapcsolódó teljesítmény-mutatók tervezése, ESG szempontokat figyelembe vevő optimalizálása
  • az ESG stratégia szervezeti aspektusainak kialakítása, változásmenedzsment, employer branding és belső kommunikáció támogatásaSzolgáltatások az E-S-G szempontok mentén

Hogyan segíthetünk egy felelősségteljesebb jövő elérésében?

    

Kapcsolat