A gazdasági hatásvizsgálat egy vállalat, program, projekt vagy ágazat nemzeti és/vagy regionális/helyi gazdaságra gyakorolt gazdasági hatásainak előzetes vagy utólagos, komplex, elsődlegesen kvantitatív kutatási és elemzési módszereken alapuló elemzését jelenti.

Összhangban a megbízás céljaival és a megbízó tevékenységeinek jellegével az elemzés a többi közt az alábbi területekre terjedhet ki:

  • A gazdasági teljesítmény kiemelt mutatói (például bruttó hozzáadott érték, munkahelyek száma, adófizetés, export);
  • Közvetett gazdasági hatások (beszállítói értéklánc, helyi vállalatok, gazdasági multiplikáció regionális és/vagy nemzeti szinten);
  • Direkt és indirekt foglalkoztatottsági hatások;
  • Kis- és középvállalkozásokra gyakorolt indirekt hatások.

Az elemzési eredmények felhasználhatóak:

  • a külső érintettek irányába történő kommunikációhoz;
  • a vállalat (indirekt) gazdasági súlyának demonstrálásához vállalati döntéshozók vagy jogalkotók, szabályozók irányába;
  • kiegészíthet CSR vagy ESG jelentéseket, további betekintést nyújtva az érintettek számára az Ügyfél által teremtett értékbe.

A KPMG által kifejlesztett True Value módszertan stabil keretet biztosít annak megértéséhez, hogy egy vállalat milyen hatással van a társadalomra és a gazdaságra, és hogyan lehet képes nagyobb gazdasági és társadalmi értéket létrehozni. A módszertant számos ágazatban és országban - például Hollandiában és Svédországban - alkalmaztuk már sikerrel.
Szolgáltatások az E-S-G szempontok mentén

Hogyan segíthetünk egy felelősségteljesebb jövő elérésében?

    

Kapcsolat