• 1000

Vlada RH je objavila nacrt izmjena zakona u novom krugu porezne reforme. Izmjene još nisu usvojene već je u tijeku javna rasprava i komentiranje zainteresiranih strana putem eSavjetovanja.

Većina predloženih zakonskih promjena bi trebala stupiti na snagu 1. siječnja 2024. godine.

U nastavku donosimo najznačajnije prijedloge. 

Oporezivanje dohotka

Smanjenje opterećenja na plaće planirano je kroz više zakonskih prijedloga, pri čemu su najvažnije sljedeće:

 • Povećava se iznos osnovnog osobnog odbitka te posljedično iznosi odbitka za uzdržavane članove obitelji i utvrđenu invalidnost. 
 • Podiže se prag za primjenu više stope poreza na dohodak s EUR 47.780 na EUR 50.400.
 • Ukida se prirez na sve vrste primitaka.
 • Visinu porezne stope na dohotke koji nisu konačni (dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak) će određivati lokalne samouprave. Porezne stope će moći biti određene unutar sljedećih raspona: niža stopa od 15% do 23,6 % te viša stopa od 25% do 34,5%.
 • Smanjuje se osnovica za prvi stup mirovinskog osiguranja za bruto plaće do EUR 1.300. Olakšica neće utjecati na smanjenje prava iz mirovinskog osiguranja po umirovljenju.

Opcijsko nagrađivanje za d.o.o. društva

Predloženo je i izjednačavanje tretmana dioničkih društava (d.d.) i društava s ograničenom odgovornosti (d.o.o.) kod opcijskog nagrađivanja.

Ovim prijedlogom, d.o.o. društva i njihovi zaposlenici bi mogli kod dodjele udjela zaposlenicima koristiti isti porezni tretman kao i za d.d., što predstavlja značajnu promjenu u poreznom tretmanu u odnosu na trenutno stanje. 

Porez po odbitku

 • Predlaže se ukidanje plaćanja poreza po odbitku za usluge istraživanja tržišta i poslovnog savjetovanja (revizija, porezno savjetovanje).
 • Proširuje se primjena oslobođenja plaćanja poreza po odbitku na dividende za društva koja su porezni rezidenti na području Europskog gospodarskog prostora (uz EU, proširenje oslobođenja na Island, Lihtenštajn i Norvešku). 
 • Za nesurađujuće jurisdikcije, stopa poreza po odbitku se povećava s 20% na 25%. 

Ispravak osnovice za PDV za nenaplaćena potraživanja

Ova dugo iščekivana izmjena odnosi se na pravo poreznog obveznika da umanji svoju PDV osnovicu za obavljenu isporuku u slučaju nemogućnosti naplate potraživanja ili dijela potraživanja od čijeg je dospijeća prošlo više od godinu dana. 

Za ispravak obveze potrebno je ispuniti određene uvjete poput utuženja dužnika ili pokretanja ovrhe, obavještavanja Porezne uprave o provedenom ispravku, itd. 

Neke od ostalih predloženih izmjena

 • Napojnice evidentirane u sustavu fiskalizacije bile bi neoporezive do EUR 3.360 godišnje. Napojnice preko tog iznosa oporezivale bi se kao konačni drugi dohodak stopom od 20%.
 • Planira se fiksirati datum plaćanja obveze poreza po godišnjem obračunu i to prema krajnjem roku podnošenja prijave: za porez na dohodak 28. veljače, a za porez na dobit 30. travnja. Ukoliko bude usvojeno, ovo pravilo će se primjenjivati već za godišnji obračun poreza za tekuću 2023. godinu.
 • EUR iznosi se u svim prijedlozima zaokružuju u korist poreznih obveznika.