• 1000

U Narodnim novinama broj 112/2022 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. listopada 2022. godine, a kojim se povećavaju iznosi neoporezivih primitaka kako slijedi:

table

Navedeno znači da se na nivou godine mogu isplatiti novo propisani povećani neoporezivi iznosi. Ako su do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika djelomično ili u cijelosti iskorišteni iznosi neoporezivih primitaka propisani do 30. rujna 2022. godine, preostali dio može se još do kraja 2022. godine isplatiti kao razlika do novo propisanih iznosa.

Od 1.1.2023. godine omogućeno je kombiniranje isplate novčane paušalne naknade za podmirivanje troška prehrane i troškova prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije na razini godine, dok se isplata navedenih primitaka isključuje na razini mjeseca.

Što dalje?

Poslodavci trebaju razmotriti da li žele napraviti dodatne isplate za neoporezive primitke u 2022. godini. Predmetne isplate su diskrecijska odluka poslodavca.