Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba

Izmjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine

1000
Tax

POREZ NA DOBIT

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba

Tržišna kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za svrhe oporezivanja dobit od 1. siječnja 2022. godine iznosi 2,68% godišnje.

Sukladno tome, za svrhe oporezivanja dobiti od 1. siječnja 2022. godine:

  • najviša porezno priznata kamatna stopa na zajmove koje su porezni obveznici primili od povezanih osoba nerezidenata snižena je s 3,00% godišnje na 2,68% godišnje; i
  • najniža oporeziva kamatna stopa na zajmove koje su porezni obveznici dali povezanim osobama nerezidentima također je snižena s 3,00% godišnje na 2,68% godišnje.

Navedeno se primjenjuje i na zajmove između povezanih osoba rezidenata, ako je jedna od povezanih osoba u povlaštenom poreznom položaju.

Stoga, porezni obveznici koji imaju zajmove od povezanih osoba ili su odobrili zajmove povezanim osobama trebali bi čim prije razmotriti postojeće uvjete zajmova i poduzeti odgovarajuće mjere ukoliko je to potrebno.

U sljedećoj tablici dajemo pregled kretanja propisane kamatne stope:

Tax

Paul Suchar
Partner
Tel. +385 1 5390 032
psuchar@kpmg.com

Tomislav Borošak
Director
Tel. +385 1 5390 171
tborosak@kpmg.com


KPMG Croatia d.o.o
EUROTOWER,
Ivana Lučića 2A/17
Tel: +385 (0)1 5390 000
Fax: +385 (0)1 5390 111
info@kpmg.hr
home.kpmg/hr

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us