Maja Maksimović, KPMG direktorica prepoznata u Pregledu najutjecajnijih žena u svijetu poreza

Najutjecajnije žene u svijetu poreza

U pregledu najutjecajnijih žena u svijetu poreza prepoznato je više od 60 stručnjakinja što svjedoči našim globalnim KPMG vrijednostima - Excellence: We never stop learning and improving.

1000
Maja Maksimovic

Partner, Head of Tax

KPMG in Croatia

Email
Maja Maksimović

„Izuzetna mi je čast što me, među ostalim kolegicama, ITR uvrstio na listu utjecajnih žena u svijetu poreza, a posebno me veseli činjenica da su naš trud i posvećenost prepoznale upravo kolege iz struke.“ - izjavila je Maja Maksimović, KPMG direktorica u odjelu poreznog savjetovanja.

ITR je globalno istraživanje koje bira najuspješnije rukovoditeljice u svijetu poreza na temelju nominacija njihovih kolega i postignuća u protekloj godini. 

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us