Potpore za očuvanje radnih mjesta COVID 19 – kriteriji za svibanj i lipanj 2020. godine

Potpore za očuvanje radnih mjesta COVID 19 – kriteriji

Od 29. svibnja na snazi su izmijenjeni uvjeti koji se odnose na korištenje potpore za svibanj i lipanj 2020. godine.

1000
Kristina Grbavac

Associate Partner, Taxation Services

KPMG Croatia d.o.o.

Email
covid

Potpore za očuvanje radnih mjesta u Hrvatskoj određene su za djelatnosti pogođene COVID 19 krizom kao isplata po zaposleniku u iznosima kako slijedi:

 • 3.250 kn za ožujak 2020. godine
 • 4.000 kn za travanj i svibanj 2020. godine
 • 4.000 kn za lipanj 2020. godine

Od 29. svibnja na snazi su izmijenjeni uvjeti koji se odnose na korištenje potpore za svibanj i lipanj 2020. godine.

Trenutno nisu u najavi potpore niti kriteriji za razdoblje nakon 30.lipnja 2020.godine.

Izmjene kriterija za korištenje potpore za svibanj 2020. godine kod poslodavaca s 50+ zaposlenih

 • Poslodavci koji su postojeći korisnici potpora kao i poslodavci koji prvi put podnose Zahtjev za potpore za svibanj moraju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda od najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. godine.
  Dokaz: predaja PDV obrasca za svibanj 2019. i svibanj 2020. godine Poreznoj upravi (poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda).
 • Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, mora dokazati pad prihoda od najmanje 20% u odnosu na veljaču 2020.
  Dokaz: predaja PDV obrasca za veljaču 2020. i svibanj 2020. godine Poreznoj upravi.

Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. svibnja do 7. lipnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za svibanj 2020. godine, dok će isplata potpora biti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Kriterij za korištenje potpora za očuvanje radnih mjesta u lipnju 2020. godine

 • Zahtjev mogu podnijeti poslodavci iz prihvatljivih sektora, čija je djelatnost otežana ili zatvorena uslijed posljedica COVID-19. Potporu mogu zatražiti poslodavci iz sljedećih djelatnosti:
  - poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo;
  - prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom);
  - djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
  - administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
  - umjetnost, zabava i rekreacija - samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
  - ostale uslužne djelatnosti - samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti;
  - organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.
 • Kriterij: pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. godine
 • Dokaz: PDV obrasci za svibanj 2019. i svibanj 2020. godine. Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi (poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda).
 • Zaprimanje Zahtjeva: od 8. do 30. lipnja 2020. godine.
 • Zahtjev se može podnijeti: za radnike koji su bili u radnom odnosu na dan 19.03.2020. godine i nadalje.
 • Zahtjev neće biti odobren poslodavcima koji nisu isplatili plaću za travanj 2020. godine.
 • Iznos potpore: 4.000 kn za radnika koji radi u punom radnom vremenu, razmjerni dio za radnika koji radi nepuno radno vrijeme.

Ograničenja za korištenje potpora za svibanj i lipanj 2020.

Za poslodavca koji je tražio potporu za više od 50 zaposlenih i koristi potporu za svibanj i lipanj 2020. godine, propisana je obveza vraćanja potpore ako od trenutka dobivanja potpore pa do 31.12.2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

 1. Isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojeg poreznog razdoblja;
 2. Ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 3. Dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 4. Isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 5. Stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Navedeno se odnosi na poslodavce koji će na propisane načine postupiti u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021.g.

Ukoliko imate kakvih pitanja, slobodno nam se obratite:

Paul Suchar
Partner
Tel. +385 1 5390 032
psuchar@kpmg.com

Maja Maksimović
Direktor
Tel. +385 1 5390 147
mmaksimovic@kpmg.com

Tomislav Borošak
Direktor
Tel. +385 1 5390 171
tborosak@kpmg.com

Kristina Grbavac
Direktor
Tel. +385 1 5390 069
kgrbavac@kpmg.com

Petra Megla
Direktor
Tel. +385 1 5390 077
pmegla@kpmg.com

KPMG Croatia d.o.o
EUROTOWER, Ivana Lučića 2A/17
Tel: +385 (0)1 5390 000
Fax: +385 (0)1 5390 111
info@kpmg.hr
home.kpmg/hr

 

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us