Provedba drugog paketa poreznih mjera (COVID-19)

Provedba drugog paketa poreznih mjera (COVID-19)

Dana 9. travnja 2020. stupile su na snagu nove odredbe.

1000
Kristina Grbavac

Associate Partner, Taxation Services

KPMG Croatia d.o.o.

Email
covid

Dana 9. travnja 2020. stupile su na snagu nove odredbe kojima je podrobnije propisano sljedeće:

 • Odgoda plaćanja poreznih obveza i oslobođenja od plaćanja poreznih obveza u posebnim okolnostima; i
 • Rokovi predaje financijskih izvještaja i porezne i računovodstvene dokumentacije za 2019. godinu.

1.       ODGODA OBVEZE PDV

Zahtjev za odgodu plaćanja PDV mogu podnijeti:

 • Poduzetnici koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama, neovisno o vrijednosti isporuka u prethodnoj godini (ukida se ograničenje od 7,5 milijuna kn) ako:
  • zadovoljavaju pokazatelje nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza (pad prihoda od 20%); te
  • dospjela PDV obveza proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni.

Provedba odgode:

 • PDV obveza plaća se prema naplaćenim izlaznim računima, a pretporez priznaje samo na plaćene ulazne račune;
 • Porezni obveznik s redovnim postupkom oporezivanja na poziciji VIII.2. PDV obrasca iskazuje razliku PDV-a u odnosu na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, i za iskazani iznos odobrava se odgoda do 31.07.2020.godine;
 • Mogućnost odgode se odnosi na obvezu za PDV za treći mjesec koja dospijeva 30.4.2020. i temeljem PDV prijave za četvrti mjesec koja dospijeva 31.05.2020.godine.

2.       OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZNIH OBVEZA

Oslobođenje mogu ostvariti poduzetnici:

 • kojima je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan; te
 • koji imaju pad prihoda od najmanje 50% u razdoblju od 20.3.2020. do 20.6.2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ako poreznik obveznik:

 • ima manje od 7,5 mil. kn prihoda/primitaka u 2019. godini oslobođen je u potpunosti dospjelih poreznih obveza; te
 • ima više od 7,5 mil. kn prihoda/primitaka u 2019. godini djelomično je oslobođen dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Oslobođenje se primjenjuje na:

 • Sve porezne obveze i javna davanja koja dospijevaju u razdoblju od 1.4.2020. do 30.6.2020.

Ne primjenjuje se na:

 • PDV, trošarine, carine, doprinose za II. stup obveznog mirovinskog osiguranja, porez i prirez na konačne dohotke, naknade i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Iznimno:

 • Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaćaju u paušalnom iznosu biti će oslobođeni obveze koja se plaća do kraja drugog tromjesečja 2020. godine (1/4 godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza) i bez podnošenja zahtjeva.
 • Porezni obveznici te ostale pravne i fizičke osobe koji nisu podnijeli Zahtjev za odgodom plaćanja, a koje tijekom trajanja posebnih okolnosti imaju poremećaj poslovanja veći od 50%, mogu do 20. lipnja 2020. podnijeti zahtjev za oslobođenjem od podmirivanja poreznih obveza o čemu će porezno tijelo odlučivati u posebnom postupku.

3.       OSLOBOĐENJE OD OBVEZE DOPRINOSA ZA SUFINANCIRANE NETO PLAĆE

 • Poslodavci koji koriste potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta oslobođeni su plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja do iznosa sufinancirane neto plaće.
 • Oslobođenje će provoditi Porezna uprava po službenoj dužnosti.

4.       PDV NA DONACIJE I UVOZ

 • Ukida se plaćanje PDV-a na donacije dobara i usluga potrebnih za borbu protiv COVID-19 .
 • Ukida se plaćanje carine i PDV-a za uvoz dobara potrebnih za borbu protiv COVID-19.
 • Uvozni PDV se vodi kao obračunska kategorija.
 • Navedena oslobođenja primjenjuju se na robu koja je uvezena ili donirana do 20. lipnja 2020., a prvo oslobođenje primjenjuje se na PDV obvezu koja dospijeva u travnju.

5.       ROKOVI PREDAJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POREZNE I RAČUNOVODSTVENE DOKUMENTACIJE

Odgađaju se rokovi predaje financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2019. godinu te su novi rokovi navedeni u tablici:

Vrsta izvještavanja

Rok

Financijski izvještaji za statističke svrhe

30.6.2020.

Prijave poreza na dobit i pripadajuće obrasce i izvješća **

30.6.2020.

Izjava o neaktivnosti

30.6.2020.

Prijava obveze konsolidacije

30.6.2020.

Financijski izvještaji za javnu objavu - nekonsolidirani

8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine

Javna objava podružnice

8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine

Zasebno nefinancijsko izvješće

8 mjeseci nakon datuma bilance

Financijski izvještaji za javnu objavu - konsolidirani

10 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine


** Navedeni rokovi ne odnose se na porezne obveznike s drugačijom poslovnom godinom od kalendarske.
** Rok za plaćanje davanja koja se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit i pripadajućih obrazaca i izvještaja je 31.7.2020.

 

Ukoliko imate kakvih pitanja, slobodno nam se obratite:

Paul Suchar
Partner
Tel. +385 1 5390 032
psuchar@kpmg.com

Maja Maksimović
Direktor
Tel. +385 1 5390 147
mmaksimovic@kpmg.com

Tomislav Borošak
Direktor
Tel. +385 1 5390 171
tborosak@kpmg.com

Kristina Grbavac
Direktor
Tel. +385 1 5390 069
kgrbavac@kpmg.com

Petra Megla
Direktor
Tel. +385 1 5390 077
pmegla@kpmg.com

KPMG Croatia d.o.o
EUROTOWER, Ivana Lučića 2A/17
Tel: +385 (0)1 5390 000
Fax: +385 (0)1 5390 111
info@kpmg.hr
home.kpmg/hr

 

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us