Isplate potpora zbog otklanjanja štete potresa zaposlenicima – porezni tretman

Isplate potpora zbog otklanjanja štete potresa zaposlen

Ministarstvo financija, Porezna uprava danas je izdala Mišljenje o poreznom tretmanu isplate potpore zbog otklanjanja štete potresa u Zagrebu radnicima.

1000
building
Prema navedenom Mišljenju, isplata potpore zaposlenicima zbog otklanjanja štete potresa iznimno se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada zbog prirodne katastrofe koju je proglasio grad Zagreb, pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.

 

Ukoliko imate kakvih pitanja, slobodno nam se obratite:

Tomislav Borošak
Director
Tel. +385 1 5390 171
tborosak@kpmg.com

Violeta Debro
Manager
Tel. +385 1 5390 190
vdebro@kpmg.com

 

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us