Pregled mjera Vlade za očuvanje radnih mjesta radi ublažavanja posljedica posebnih okolnosti uzrokovanih COVID-19

Pregled mjera Vlade za očuvanje radnih mjesta radi ubla

Vlada RH donijela je određene mjere radi očuvanja radnih mjesta te ublažavanja posljedica posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID 19.

1000
tax
Vlada RH donijela je određene mjere radi očuvanja radnih mjesta te ublažavanja posljedica posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID 19.

Mjere za očuvanje radnih mjesta

Mjere za očuvanje radnih mjesta uključuju:
 
 • potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim COVID 19,
 • obustava postojećih potpora za zapošljavanje te potpora za samozapošljavanje radi osiguranja dodatnih sredstava za potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim COVID 19,
 • produženje potpora za stalne sezonce
 • odgoda plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom i izuzeci od obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

U praksi za većinu poslodavaca navedeno znači nadoknadu troškova plaće u visini minimalne neto plaće po zaposlenom u razdoblju od tri mjeseca koja počinje 1. ožujka 2020. godine.

Poslodavci i ostali porezni obveznici čije je poslovanje ugroženo epidemijom COVID 19, mogu zatražiti odgodu plaćanja poreznih obveza do tri mjeseca. Za odgođene poreze obveze naknadno se može zatražiti i obročna otplata (do 24 mjeseca).

Sektori i poslodavci prihvatljivi za korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim COVID 19

Prihvatljivi sektori i poslodavci:
a. poslodavci koji obavljaju sljedeće djelatnosti:
• pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
• prijevoz i skladištenje,
• radno-intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije: tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj,
b. poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
c. drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti prouzrokovanih COVID-19.

Ciljane skupine radnika:

 • radnici zaposleni kod poslodavaca iz prihvatljivih sektora i prihvatljivih poslodavaca.
 • ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Poslodavcu se ne može odobriti potpora ukoliko je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći:

 • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
 • od 20% za mala poduzeća,
 • od 15% za srednja poduzeća
 • 10% velika poduzeća.


U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.


Kriteriji za ostvarivanje potpora

Radi ostvarenja prava na potpore, poslodavci koji obavljaju gore navedene sektorske djelatnosti moraju dokazati niže navedene razloge (nije dopuštena kumulacija istih) te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potpisati Izjavu o točnosti podataka i razloga:

 • pad prometa,
 • otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.,
 • otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi,
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.,
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Poslodavci koji odlukom Stožera civilne zaštite ne mogu obavljati djelatnosti dostavljaju presliku navedene odluke.

Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog
posebnih okolnosti dostavlja dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.

Obrazloženje pada prihoda: Poslodavci su dužni dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. Prihvatljiv je pad veći od 20%.

Visina i razdoblje subvencija

Visina subvencije:

 • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu a koji iznos predstavlja iznos minimalne neto plaće u Republici Hrvatskoj u 2020. godini,
 • iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu,
 • razmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.

Razdoblje subvencije:

 • od 01.03.2020. nadalje, a najduže do 3 mjeseca.

 

Ukoliko imate kakvih pitanja, slobodno nam se obratite:

Hrvoje Pajtak 
Attorney at Law 
Tel. + 385 1 5390 062 
hpajtak@kpmg.com

Suzana Delija
Attorney at Law
Tel. + 385 1 5390 252
sdelija@kpmg.com

 

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us