Novosti u svezi predaje i objave financijskih izvještaja

Novosti u svezi predaje i objave financijskih izvještaj

Za sve poduzetnike i izdavatelje vrijednosnih papira

1000
legal
Vlada RH donijela je određene mjere radi očuvanja radnih mjesta te ublažavanja posljedica posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID 19.

Mjere za očuvanje radnih mjesta

Mjere za očuvanje radnih mjesta uključuju:
 
 • potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim COVID 19,
 • obustava postojećih potpora za zapošljavanje te potpora za samozapošljavanje radi osiguranja dodatnih sredstava za potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim COVID 19,
 • produženje potpora za stalne sezonce
 • odgoda plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom i izuzeci od obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

U praksi za većinu poslodavaca navedeno znači nadoknadu troškova plaće u visini minimalne neto plaće po zaposlenom u razdoblju od tri mjeseca koja počinje 1. ožujka 2020. godine.

Poslodavci i ostali porezni obveznici čije je poslovanje ugroženo epidemijom COVID 19, mogu zatražiti odgodu plaćanja poreznih obveza do tri mjeseca. Za odgođene poreze obveze naknadno se može zatražiti i obročna otplata (do 24 mjeseca).

Sektori i poslodavci prihvatljivi za korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim COVID 19

Prihvatljivi sektori i poslodavci:
a. poslodavci koji obavljaju sljedeće djelatnosti:
• pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
• prijevoz i skladištenje,
• radno-intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije: tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj,
b. poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
c. drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti prouzrokovanih COVID-19.

Ciljane skupine radnika:

 • radnici zaposleni kod poslodavaca iz prihvatljivih sektora i prihvatljivih poslodavaca.
 • ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Poslodavcu se ne može odobriti potpora ukoliko je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći:

 • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
 • od 20% za mala poduzeća,
 • od 15% za srednja poduzeća
 • 10% velika poduzeća.


U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.


Kriteriji za ostvarivanje potpora

Radi ostvarenja prava na potpore, poslodavci koji obavljaju gore navedene sektorske djelatnosti moraju dokazati niže navedene razloge (nije dopuštena kumulacija istih) te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potpisati Izjavu o točnosti podataka i razloga:

 • pad prometa,
 • otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.,
 • otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi,
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.,
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Poslodavci koji odlukom Stožera civilne zaštite ne mogu obavljati djelatnosti dostavljaju presliku navedene odluke.

Za sve poduzetnike: moći ćete koristiti novu mogućnost predaje godišnjih financijskih izvještaja putem interneta. Nije došlo do produženja rokova za predaju financijskih izvještaja. Molimo vidjeti u nastavku za detalje.

Za izdavatelje vrijednosnih papira: ako nećete biti u mogućnosti u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala objaviti svoje financijske izvještaje (godišnje financijske izvještaje za 2019. te financijske izvještaje za prvi i drugi kvartal 2020.), morate o kašnjenju i razlozima kašnjenja bez odgode obavijestiti Hanfu i javnost. Molimo vidjeti u nastavku za detalje.

ZA SVE PODUZETNIKE

Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2019. godinu zbog izvanrednih okolnosti prouzrokovanih COVID-19 epidemijom

FINA je 25.03.2020. na svojoj web stranici objavila da će zbog izvanredne situacije prouzrokovane COVID 19 epidemijom omogućiti dostavu godišnjih financijskih izvještaja i druge propisane dokumentacije putem interneta. Online servis za predaju izvještaja trebao bi biti dostupan početkom travnja.

Online način dostave se prvenstveno tiče obveznika koji su do sada izvještaje i dokumentaciju predavali u Finine poslovnice. Naime, navedenim izmjenama omogućeno je svim obveznicima izvještaje dostaviti putem interneta uz korištenje bilo kojeg digitalnog certifikata za primjenu minimalno naprednog elektroničkog potpisa.

Za obveznike koji već imaju Finin digitalni certifikat i registrirali su se za korištenje servisa te su izvještaje prijašnjih godina dostavljali putem web aplikacije RGFI nema promjena.

Načini dostave putem interneta

1. Svi korisnici web aplikacije RGFI dokumentaciju će dostavljati na isti način kao i do sada, uz korištenje Fininog certifikata.

2. Obveznici koji imaju certifikat na osobnoj iskaznici ili bilo koji drugi digitalni certifikat s kojim pristupaju ostalim e-servisima (npr. e-Porezna i slično) moći će ga koristiti i za dostavu dokumentacije FINI.

3. Obveznicima koji nemaju Finin certifikat niti certifikat na osobnoj iskaznici, FINA će za ovu svrhu omogućiti besplatno izdavanje LCP certifikata za ePotpis u oblaku (certifikat za udaljeni potpis) s kojim će u ovim izvanrednim okolnostima iznimno moći dostaviti dokumentaciju. Zahtjev za izdavanje certifikata za ePotpis u oblaku korisnici će moći dostaviti putem interneta, bez potrebe za dolaskom u Finine poslovnice, a izdani certifikat će također preuzeti putem internetske aplikacije. Izdavanje ovog certifikata će za njih biti besplatno, kao i njegovo korištenje u prvoj godini od izdavanja.

Sve informacije o dostavi dokumentacije putem interneta i izdavanju certifikata za ePotpis u oblaku za tu svrhu bit će objavljene na Fininim internetskim stranicama.

Drugi načini dostave

Izvještaji se mogu predati i:

— na elektroničkom mediju (USB, CD),

— u papirnatom obliku

Ukoliko se izvještaji predaju na ovaj način, isti se trebaju poslati poštom na adresu poslovnice na čijem je području sjedište obveznika ili na adresu najbliže poslovnice (obvezno kao preporučenu poštansku pošiljku s povratnicom).

Adrese i radno vrijeme Fininih poslovnica dostupni su na sljedećem linku: https://www.fina.hr/poslovnice

ZA IZDAVATELJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Priopćenje HANFA-e izdavateljima vrijednosnih papira u pogledu objave financijskih izvješća

Sukladno uputi HANFA-e od 27.03.2020., izdavatelji vrijednosnih papira čije su dionice uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj (a čija je poslovna godina završila 31. prosinca 2019.) koji neće biti u mogućnosti objaviti u zakonom propisanom roku svoje revidirane godišnje izvještaje za 2019. godinu, te tromjesečne izvještaje za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine, dužni su o kašnjenju i razlozima kašnjenja bez odgode detaljno obavijestiti Hanfu i javnost (na način propisan Zakonom o tržištu kapitala) te pri tome navesti, u mjeri u kojoj je to moguće, predviđeni datum objave revidiranog godišnjeg izvještaja za 2019., odnosno tromjesečnih izvještaja za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine.

HANFA će u okviru svojih nadzornih aktivnosti uzimati u obzir sve okolnosti pojedinog slučaja kašnjenja s objavom revidiranih godišnjih izvještaja za 2019. i tromjesečnih izvještaja za prvo i drugo tromjesečje 2020. te se u opravdanim slučajevima rukovoditi Javnom objavom ESMA-e od 27. ožujka 2020. godine.

ESMA podsjeća da nema iznimaka u primjeni članka 17. Uredbe o zlouporabi tržišta. Konkretno, izdavatelji su i dalje dužni obavještavati javnost što je prije moguće o povlaštenim informacijama koje se izravno odnose na tog izdavatelja.

Ukoliko imate kakvih pitanja, slobodno nam se obratite:

Hrvoje Pajtak 
Attorney at Law 
Tel. + 385 1 5390 062 
hpajtak@kpmg.com

Suzana Delija
Attorney at Law
Tel. + 385 1 5390 252
sdelija@kpmg.com

 

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us