Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

U prethodnim razdobljima uvedene su značajne promjene u oporezivanju dohotka koje su dovele do smanjenja ukupnog poreznog tereta.

1000
Tax

Proširenje neoporezivih primitaka zaposlenika

U prethodnim razdobljima uvedene su značajne promjene u oporezivanju dohotka koje su dovele do smanjenja ukupnog poreznog tereta.

Navedeni trend se i dalje nastavlja te je u skladu s tim od 1. rujna 2019. proširen krug primitaka po osnovi nesamostalnog rada koje poslodavci mogu neoporezivo pružiti svojim zaposlenicima.

Promjene koje stupaju na snagu 1. rujna 2019.

tabela

Razlozi zbog kojih su ove promjene bitne

Otvaraju se:
• dodatne mogućnosti planiranja naknada koje se isplaćuju zaposlenicima;
• niže porezno opterećenja za one poslodavce koji svojim zaposlenicima već nadoknađuju te troškove;
• pozitivan utjecaj na mobilnost radne snage unutar Hrvatske;
• povećanje konkurentnosti hrvatskih poslodavaca i pozitivan utjecaj na zadržavanje radnika u Hrvatskoj; te
• pozitivan utjecaj na inozemne investicije jer će se troškovi prisutnosti inozemnih radnika koji rade na projektima u Hrvatskoj smanjiti.

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije i pomoć, molimo kontaktirajte jednog od naših stručnjaka u KPMG u Hrvatskoj.
 

Paul Suchar

Tel. +385 1 5390 032

psuchar@kpmg.com    

Kristina Grbavac 

Tel. +385 1 5390 069

kgrbavac@kpmg.com  

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us