Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika

Vaša organizacija mora najkasnije do 31. prosinca 2019. godine upisati podatke o stvarnom vlasniku u novi Registar stvarnih vlasnika („Registar“) koji će operativno voditi Financijska Agencija („FINA“). U slučaju neispunjenja te obveze, propisane su visoke novčane kazne. KPMG Vam može pomoći da ispunite svoju zakonsku obvezu i upišete podatke o stvarnom vlasniku u Registar.

1000
Tax

Vaša organizacija mora najkasnije do 31. prosinca 2019. godine upisati podatke o stvarnom vlasniku u novi Registar stvarnih vlasnika („Registar“) koji će operativno voditi Financijska Agencija („FINA“). U slučaju neispunjenja te obveze, propisane su visoke novčane kazne. KPMG Vam može pomoći da ispunite svoju zakonsku obvezu i upišete podatke o stvarnom vlasniku u Registar.

Dana 25. svibnja 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o registru stvarnih vlasnika objavljen u Narodnim novinama br. 53/19 („Pravilnik“). Pravilnik je donesen na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Narodne novine br. 108/17 i 39/19) („ZSPNFT“) s ciljem uspostavljanja Registra.

Registar se uspostavlja u svrhu sprječavanja zlouporaba pravnih subjekata vezano za pranje novca, uključujući i poreznih prijevara, kao i za sprječavanje financiranja terorizma, te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Što je Registar stvarnih vlasnika?

Registar je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske te trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava koji su obveznici OIB-a u Republici Hrvatskoj.

Registar operativno vodi FINA, koja također provodi nadzor nad upisom podataka u Registar.

Tko je obveznik upisa podataka u Registar?

Pravni subjekti koji su obvezni podnijeti prijavu u Registar su:

1) pravni subjekti osnovani na području Republike Hrvatske:
1.1 trgovačka društva
1.2 podružnice stranih trgovačkih društava
1.3 udruge
1.4 zaklade i
1.5 ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač
2) trustovi i s trustom izjednačeni subjekti stranoga prava koji su obveznici OIB-a u Republici Hrvatskoj.

Koji podaci se upisuju u Registar?

Ovisno o vrsti pravnog subjekta i složenosti vlasničke strukture pravnog subjekta, u Registar je potrebno upisati različite podatke o stvarnim vlasnicima, uključujući između ostalog i podatke o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva pravnog subjekta.

Koji su rokovi za upis podataka u Registar?

Svi pravni subjekti i upravitelji trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranoga prava u Republici Hrvatskoj dužni su upisati u Registar podatke o stvarnom vlasniku najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.


Pravni subjekti koji će biti osnovani nakon 1. prosinca 2019. godine dužan su upisati u Registar podatke o stvarnom vlasniku najkasnije u roku od 30 dana od njihovog osnivanja. Isti rok vrijedi i za upravitelje trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranoga prava, s time što se u tom slučaju rok za upis podataka u Registar računa od dana dodjele OIB-a trustu.

Koji je rok za ažuriranje podataka u Registru?

Svi pravni subjekti odnosno upravitelji trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranoga prava u Republici Hrvatskoj dužni su u roku od 30 dana od dana nastanka promjene ažurirati podatke o stvarnom vlasniku koji su upisani u Registar.

Novčane kazne

Pravna osoba koja ne upiše odgovarajuće, točne i ažurirane podatke u Registar na način i u rokovima propisanim Pravilnikom, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kuna, dok će se član uprave ili druga odgovorna osoba kazniti novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.

Upravitelj trusta ili s trustom izjednačenog subjekta stranog prava koji ne upiše odgovarajuće, točne i ažurirane podatke u Registar na način i u rokovima propisanim Pravilnikom, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.

Želimo Vam skrenuti pažnju da ovisno o složenosti vlasničke strukture, proces prikupljanja relevantnih informacija i popunjavanje prijave za upis podataka u Registar može biti dugotrajan. Stoga Vam preporučamo da na vrijeme počnete pripremati prijavu za upis podataka o stvarnom vlasniku u Registar.

KPMG Legal će Vam rado pomoći oko prikupljanja potrebnih informacija i popunjavanja prijave za upis podataka u Registar.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Marinelu Mostić, stručnjaka certificiranog od strane međunarodne Udruge certificiranih stručnjaka za sprječavanje pranja novca na broj telefona +385(0)1 5390 160, ili na e-mail mmostic@kpmg.com ili odvjetnika Hrvoja Pajtaka na broj telefona +385(0)1 5390 062, ili na e-mail hpajtak@kpmg.com.

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us