Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2019. godini

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba

Ministar financija objavio je Odluku o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (NN 118/2018 od dana 27. prosinca 2018. godine) u 2019. godini kojom je snižena kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba s 4,55% na 3,96% godišnje.

1000
Tax

Ministar financija objavio je Odluku o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (NN 118/2018 od dana 27. prosinca 2018. godine) u 2019. godini kojom je snižena kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba s 4,55% na 3,96% godišnje.

Sukladno tome, najviša porezno priznata kamatna stopa na zajmove koje porezni obveznik primi od povezane osoba nerezidenta u 2019. godini iznosi 3,96% godišnje, a u slučaju primjene više kamatne stope razlika između zaračunane više i propisane kamate bit će nepriznata za svrhe poreza na dobit.

S druge strane, najniža kamatna stopa koju porezni obveznik treba obračunati pri odobravanju zajmova povezanim osobama nerezidentima u 2019. godini iznosi 3,96% godišnje. U slučaju obračuna kamatne stope u manjem iznosu od propisanog, bit će potrebno uvećati osnovicu poreza na dobit za razliku obračunate i propisane kamate.

Propisana kamatna stopa primjenjuje se i na zajmove između povezanih osoba rezidenata ako je jedna od njih u povoljnijem poreznom položaju.

Podsjećamo kako je od 1. siječnja 2017. godine, umjesto korištenja propisane kamatne stope, poreznim obveznicima dana mogućnost da samostalno utvrde kamatnu stopu na zajmove između povezanih osoba primjenom jedne od metoda transfernih cijena.

U nastavku je dan pregled kamatnih stopa između povezanih osoba kroz godine:

Pregled godišnjih kamatnih stopa između povezanih osoba

1.7.2011.-

30.10.2015.

31.10.2015.-

31.12.2015.

2016. 2017. 2018. 2019.
7,00% 3,00% 5,14% 4,97% 4,55% 3,96%


T: +385 1 5390 000

EUROTOWER, Ivana Lučića 2A/17
KPMG Croatia d.o.o

office@kpmg.hr

kpmg.com/hr

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us