Global Automotive Executive Survey 2018

Global Automotive Executive Survey 2018

Izuzetno nam je zadovoljstvo obavijestiti vas da je KPMG objavio “Global Automotive Executive Survey 2018”.

1000
projection-vehicle

Poštovani,

Izuzetno nam je zadovoljstvo obavijestiti vas da je KPMG objavio “Global Automotive Executive Survey 2018”.

U ovogodišnjem istraživanju postavili smo pitanja ukupno 3000 ispitanika, od čega je 900 njih na rukovodećim položajima u automobilskoj industriji - više od polovice čini menadžment, izvršni direktori te predsjednici uprava. Oko trećine ispitanika ima sjedište u Zapadnoj i Istočnoj Europi, 15% je iz Kine, po 13% iz Sjeverne i iz Južne Amerike, a 28% iz Azije.

Ispitanici predstavljaju tvrtke svih dijelova lanca vrijednosti automobila, uključujući proizvođače vozila, Tier 1, 2 i 3 dobavljače, trgovce, pružatelje financijskih usluga, pružatelje mobilnih usluga i, po prvi puta, ICT tvrtke. Više od 70% svih sudionika djeluje u tvrtkama s godišnjim prihodima većim od 1 milijarde USD, od kojih gotovo 70% čak ima prihode od više od 10 milijardi USD. Istraživanje je provedeno na mreži i odvijalo se od srpnja do studenog 2017. godine.

Također, intervjuirano je 2.100 klijenata iz cijelog svijeta, svih dobnih skupina i obrazovnih pozadina kako bi nam pružili uvide i vrijedne perspektive i mišljenja.

Svi podaci ankete sada su dostupni na adresi www.kpmg.com/GAES2018 u interaktivnom online alatu gdje korisnici mogu usporediti statistike prema zemlji, regiji, pitanju pitanja i još mnogo toga.

 

Dear business leader,

We are pleased to announce that KPMG launched “Global Automotive Executive Survey 2018”.

In this year’s survey we asked a total of 3000 respondents our questions, of whom 900 are automotive executives – more than half are C-level executives or CEOs, Presidents or Chairpeople. Around one third of the respondents are based in Western and Eastern Europe, 15 percent come from China, North and South America 13 percent from each, and 28 percent of the executives are located in Asia. 

 

The respondents represent companies of all parts of the automotive value chain including vehicle manufacturers, Tier 1, 2 and 3 suppliers, dealers, financial services providers, mobility service providers
and for the first time also ICT companies. More than 70% of all participants act in companies with annual revenues greater than US$1 billion, of whom almost 70 percent even have revenues of more than US$ 10 billion. The survey was conducted online and took place between July and November 2017.

 

Also, 2,100 customers from around the world, all ages and educational backgrounds were interviewed to give us insights and their valuable perspectives and opinions.

All the survey data is now available at www.kpmg.com/GAES2018 in an interactive online tool where users can
compare statistics by country, region, question asked and more.

© 2024 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us