LNF02-2014- Overview of the period from 01-02 to 28-02-2014

LNF02-2014

Overview of the new Croatian legislation related to business/commerce that came into effect during the period from 01 February 2014 to 28 February 2014

1000
Marinela Mostic

Director, Regulatory Services

KPMG in Croatia

Email
LNF02-2014
   

·         The Amendments to the By-law on the Manner of Determining Wholesale Prices of Medicines and Related Reporting (Official Gazette No. 12/14, effective as of 1 February 2014)

·         The By-law on the Unified Registry of Accounts (Official Gazette No. 156/13, effective as of 3 February 2014)

·         The Ordinance on establishing building right and rights of easement on real estate in the ownership of the Republic of Croatia (Official Gazette No. 10/14, effective as of 4 February 2014)

·         The By-law on Transfer of Alternative Investment Funds’ Management Operations (Official Gazette No. 10/14, effective as of 4 February 2014)

·         The By-law on Performance of Activities of Alternative Investment Fund Depositary (Official Gazette No. 10/14, effective as of 4 February 2014)

·         The Law on Inspections in Commercial Sector (Official Gazette No. 14/14, effective as of 6 February 2014)

·         The Amendments to the Law on State Support for Education and Training (Official Gazette No. 14/14, effective as of 6 February 2014)

·         The Amendments to the By-law on Corporate Profit Tax (Official Gazette No. 12/14, effective as of 8 February 2014)

·         The Law on Establishing of Agency for Hydrocarbons (Official Gazette No. 14/14, effective as of 13 February 2014)

·         The Law on Sustainable Use of Pesticides (Official Gazette No. 14/14, effective as of 13 February 2014)

·         The Law on Inspection in Tourism (Official Gazette No. 19/14, effective as of 13 February 2014)

·         The Amendments to the Law on Gas Market (Official Gazette No. 14/14, effective as of 13 February 2014)

·         The By-law on Fees on Consumer Loans (Official Gazette No. 15/14, effective as of 14 February 2014)

·         The By-law on Alternative Investment Funds Shares (Official Gazette No. 16/14, effective as of 15 February 2014)

·         The Order on the Payment of Budgetary Income for 2014 (Official Gazette No. 17/14, effective as of 18 February 2014)

·         The Decision on Liquidity Management (Official Gazette No. 20/14, effective as of 22 February 2014)

·         The Decision on the Procedure for Evaluation of Adequacy of Capital of Financial Institutions (Official Gazette No. 20/14, effective as of 22 February 2014)

·         The By-law on Issuance of Approval for Acquisition of Qualified Share in Leasing Company (Official Gazette No. 20/14, effective as of 22 February 2014)

·         The By-law on Payment of Contributions (Official Gazette No. 20/14, effective as of 22 February 2014)

·         The Law on Pension Insurance Companies (Official Gazette No. 22/14, effective as of 27 February 2014)

·         The Law on Inspection of Road Traffic and Roads (Official Gazette No. 22/14, effective as of 27 February 2014)

·         The Decision on Supervision of Financial Institutions and Supervisory Measures (Official Gazette No. 23/14, effective as of 28 February 2014)

·         The By-law on Qualifications Criteria of Members of Leasing Companies’ Management and Supervisory Board (Official Gazette No. 23/14, effective as of 28 February 2014)

 

For further information, please contact Marinela Mostić via telephone number +385 (0)1 5390 160 or via e-mail mmostic@kpmg.com  or Hrvoje Pajtak via telephone number  +385(0)1 5390 062 or via e-mail hpajtak@kpmg.com.

 

Pregled novih propisa u Hrvatskoj na području gospodarstva koji su stupili na snagu u razdoblju između 01.02.2014. i 28.02.2014. godine.

·         Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko (Narodne novine br. 12/14, stupio na snagu 01.02.2014.)

·         Pravilnik o Jedinstvenom registru računa (Narodne novine br. 156/13, stupio na snagu 03.02.2014.)

·         Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 10/14, stupila na snagu 04.02.2014.)

·         Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine br. 10/14, stupio na snagu 04.02.2014.)

·         Pravilnik o obavljanju poslova depozitara alternativnog investicijskog fonda (Narodne novine br. 10/14, stupio na snagu 04.02.2014.)

·         Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (Narodne novine br. 14/14, stupio na snagu 06.02.2014.)

·         Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine br. 14/14, stupio na snagu 06.02.2014.)

·         Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 12/14, stupio na snagu 08.02.2014.)

·         Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine br. 14/14, stupio na snagu 13.02.2014.)

·         Zakon o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine br. 14/14, stupio na snagu 13.02.2014.)

·         Zakon o turističkoj inspekciji (Narodne novine br. 19/14, stupio na snagu 13.02.2014.)

·         Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina (Narodne novine br. 14/14, stupio na snagu 13.02.2014.)

·         Pravilnik o naknadama na potrošačke kredite (Narodne novine br. 15/14, stupio na snagu 14.02.2014.)

·         Pravilnik o udjelima alternativnih investicijskih fondova (Narodne novine br. 16/14, stupio na snagu 15.02.2014.)

·         Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini (Narodne novine br. 17/14, stupila na snagu 18.02.2014.)

·         Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom (Narodne novine br. 20/14, stupila na snagu 22.02.2014.)

·         Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije (Narodne novine br. 20/14, stupila na snagu 22.02.2014.)

·         Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (Narodne novine br. 20/14, stupio na snagu 22.02.2014.)

·         Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze garancijskog fonda (Narodne novine br. 20/14, stupio na snagu 22.02.2014.)

·         Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine br. 22/14, stupio na snagu 27.02.2014.)

·         Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (Narodne novine br. 22/14, stupio na snagu 27.02.2014.)

·         Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera (Narodne novine br. 23/14, stupila na snagu 28.02.2014.)

·         Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva (Narodne novine br. 23/14, stupio na snagu 28.02.2014.)

 

Za ostale informacije, molimo da kontaktirate Marinelu Mostić na broj telefona +385 (0)1 5390 160 ili na e-mail mmostic@kpmg.com ili Hrvoja Pajtaka na broj telefona +385(0)1 5390 062 ili na e-mail hpajtak@kpmg.com.

© 2023 KPMG Croatia d.o.o., a Croatian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us