Το KPMG Institute στο πλαίσιο των ψηφιακών σεμιναρίων που διοργανώνει στον εκπαιδευτικό πυλώνα «Ψηφιακή εποχή», διεξάγει το εξειδικευμένο διαδικτυακό σεμινάριο  “Cybersecurity - Fundamentals”. Το σεμινάριο στοχεύει στην αποτύπωση των βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και στην ανάδειξη των βασικών και συνεχώς εξελισσόμενων προφίλ κινδύνων στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους κινδύνους ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένες.

Cybersecurity - Fundamentals

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πώς έχει μετασχηματιστεί το προφίλ απειλών στα χρόνια της πανδημίας και να αναγνωρίσουν την προστασία των εταιρειών τους από κυβερνοεπιθέσεις σαν προαπαιτούμενο για την ευρύτερη επιχειρηματική επιτυχία.

Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εφαρμογή και διεξάγεται με τη μορφή εργαστηρίου (workshop), όπου τα άτομα συμμετέχουν ενεργά μέσα από ασκήσεις, μελέτες σεναρίων, σχολιασμό και συζήτηση.

Οι εισηγητές του σεμιναρίου, Γεώργιος Σωτηρόπουλος και Νικόλαος Αστυφίδης, υψηλόβαθμα στελέχη της KPMG στην Ελλάδα, θα μοιραστούν γνώσεις, τεχνικές, μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές για τη θωράκιση της ασφάλειας, αναγνώριση απειλών και αντιμετώπισή τους μέσα από την πολυετή τους εμπειρία και εξειδίκευση σε αυτό τον τομέα.

Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Σύνδεση στην πλατφόρμα Webex (14:45-15:00)

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ώρες

Τρίτη 22 Μαρτίου,15:00-17:00

  • Πως έχει μετασχηματιστεί το τοπίο των κυβερνοαπειλών στα χρόνια της πανδημίας.
  • Ο χάρτης των κανονιστικών και νομικών απαιτήσεων στην Ευρώπη σήμερα (παρόν και μέλλον).
  • Η κυβερνοασφάλεια ως παράγοντας επιχειρηματικής επιτυχίας.
  • Πραγματικά παραδείγματα από κυβερνοεπιθέσεις σε οργανισμούς στην Ελλάδα, τους οποίους έχει κληθεί η KPMG να υποστηρίξει.
  • Πως οι οργανισμοί θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την Επιχειρησιακή τους Ανθεκτικότητα ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των απειλών.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη που επηρεάζονται άμεσα από τα θέματα σχετικά με την κυβερνοασφάλεια ή άλλα στελέχη και άλλους επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση για το συνεχώς μεταβαλλόμενο προφίλ των απειλών.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Ελληνικά. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Κόστος: 300€

Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή

Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη "Cybersecurity and Ransomware Threats". Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας σας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Φιλία Καφούση στο 693 664 2654 ή στο email fkafousi@kpmg.gr.

Εισηγητές

Νικόλαος Αστυφίδης

Manager, Cyber Security Consulting,
KPMG στην Ελλάδα

Ο Νίκος διαθέτει πάνω από 9 έτη εμπειρίας στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών και της συμβουλευτικής. Έχει μεγάλή εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών έχοντας συμμετάσχει σε έργα σχετικά με την διακυβέρνηση, διαχείριση περιστατικών ασφάλειας, και συμμόρφωσης ασφάλειας πληροφοριών. Έχει διατελέσει μηχανικός ασφάλειας στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, καθώς και Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στην Ελλάδα.

Γιώργος Σωτηρόπουλος

Senior Manager, Risk Consulting,
KPMG στην Ελλάδα

O Γιώργος είναι Ανώτερος Διευθυντής στην KPMG και διαθέτει περισσότερα από 18 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο της κυβερνοασφάλειας σε πληθώρα επιχειρήσεων, τόσο από τη πλευρά του συμβούλιου όσο και από την πλευρά του πελάτη. Εκτός από υπεύθυνος σχεδιασμού και προώθησης λύσεων, έχει διατελέσει Υπεύθυνος Ασφάλειας σε Πιστωτικά Ιδρύματα και Παρόχους Υγείας για τους οποίους σχεδίασε, υλοποίησε και διαχειρίστηκε την ασφαλή μετάβαση των υποδομών και εφαρμογών σε υπολογιστικά νέφη.