Το KPMG Institute, στο πλαίσιο των σεμιναρίων που διοργανώνει στον εκπαιδευτικό πυλώνα «Ηγεσία» διεξάγει το διαδικτυακό σεμινάριο «Ηγεσία - Ενσωμάτωση της Διαφορετικότητας (Inclusive Leadership)». Το σεμινάριο στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης αναφορικά με θέματα συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο. Ο Νόμος 4808/2021 «Για την Εξάλειψη της Βίας και της Παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας», αποβλέπει στην προστασία των εργαζομένων από τυχόν διακρίσεις ενώ ο ρόλος του ηγέτη ενισχύεται σε αυτόν του θεματοφύλακα της συμπερίληψης. 

Ηγεσία - Ενσωμάτωση της Διαφορετικότητας (Inclusive Leadership)

Το σεμινάριο στοχεύει στην αποτύπωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία στον εργασιακό χώρο καθώς και με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ενσωματώνει ένας σύγχρονος ηγέτης. Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν ότι συμπεριφορές και πρακτικές που δεν προάγουν τη συμπερίληψη είναι ασύμβατες με την προώθηση βιώσιμων επιχειρήσεων.
 

Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Σύνδεση στην πλατφόρμα Webex (13:45-14:00)*

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες

Πέμπτη 31 Μαρτίου 14:00-17:00

  • Ενημέρωση σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4808/2021)
  • Χαρακτηριστικά της συμπεριληπτικής ηγεσίας και τις προϋποθέσεις για την ύπαρξή της
  • Ευαισθητοποίηση στις έννοιες της διαφορετικότητας και συμπερίληψης
  • Προσδιορισμός μέσω παραδειγμάτων του τι συνιστά διάκριση και τι όχι
  • Βέλτιστες πρακτικές και πλεονεκτήματα ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Ηγεσίας
     

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε έμπειρα ή νέα στελέχη επιχειρήσεων ή στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού που διοικούν ομάδες ή/και σε στελέχη Νομικών Διευθύνσεων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή και διεξάγεται με τη μορφή εργαστηρίου (workshop), όπου τα άτομα συμμετέχουν ενεργά μέσα από ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, σχολιασμό και συζήτηση. Οι εισηγήτριες του σεμιναρίου, Ροζα Αλχανάτη και Ειρήνη Ζούλη υψηλόβαθμα στελέχη της KPMG θα μοιραστούν γνώσεις, τεχνικές, μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές μέσα από την πολυετή τους εμπειρία και εξειδίκευση τους.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

Κόστος: 320€

Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή του ποσού της εκπαίδευσης, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647 με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή

Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «inclusive leadership». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας σας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας και για να λάβετε τα στοιχεία της σύνδεσης για την ημέρα του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Φιλία Καφούση στο 693 664 2654 ή στο email fkafousi@kpmg.gr.

Εισηγήτριες

 

 

Εκπαιδεύτρια

Ρόζα Αλχανάτη

Ανώτερη Επιβλέπουσα Σύμβουλος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαιδεύτρια, KPMG Institute
KPMG στην Ελλάδα

Η Ρόζα είναι οργανωσιακή ψυχολόγος (MSc) με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ομιλιών και σεμιναρίων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην οργανωσιακή εκπαίδευση, έχοντας εκπαιδεύσει εργαζόμενους σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα (στελέχη διοίκησης και μάνατζμεντ, γραφείου και παραγωγής), και σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, τη διαχείριση αλλαγών, καθώς και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ψυχικής υγείας. Συμμετέχει ενεργά στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και προώθηση του εκπαιδευτικού κέντρου “KPMG Institute”, σχεδιάζοντας την ετήσια στρατηγική και τις θεματολογίες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του σε τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες. Παράλληλα, διατελεί και ως σύμβουλος επιχειρήσεων, αξιοποιώντας συνδυαστικά τις γνώσεις και δεξιότητες της στην ψυχολογία και το business.

alchanati roza

Ζούλη Ειρήνη

Δικηγόρος / Διευθύντρια,
Παπακωστόπουλος-Γρηγοριάδου και Συνεργάτες

Η Ειρήνη ξεκίνησε την συνεργασία της με την CPA Law το 2002, έχοντας προηγουμένως εργαστεί ως φορολογικός σύμβουλος στην KPMG. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Senior Manager της Εταιρείας μας.

Είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο εργατικό δίκαιο (ειδικότερα σε θέματα συμβάσεων εργασίας υπαλλήλων – ανωτέρων στελεχών, θέματα αποσπάσεων, εργασιακές αναδιαρθρώσεις και εργασιακούς ελέγχους), δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και δίκαιο αλλοδαπών.

Έχει επίσης σημαντική εμπειρία σε θέματα εμπορικού δικαίου συμβουλεύοντας ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες σε θέματα σχετικά με τη σύσταση, λειτουργία και κανονιστική συμμόρφωση εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών καθώς επίσης σε άλλα θέματα εμπορικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιοργανώσεων και της διεξαγωγής νομικών ελέγχων.

zouli eirini