Οι νέες μορφές εργασίας και η ενίσχυση της τηλεργασίας έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές και στον τρόπο λειτουργίας των ομάδων. Η φύση της ηγεσίας μετατρέπεται σε διαδικτυακή, καλώντας τους διευθυντές και τους προϊστάμενους ομάδων να διοικήσουν τα μέλη των ομάδων τους που βρίσκονται σε εικονικό περιβάλλον με καινούργια μέσα. Η KPMG, έχοντας μια μακρά πορεία και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το HR και τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα στις επιχειρήσεις, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες με θέμα τη «Διοίκηση Ομάδας σε Εικονικό Περιβάλλον». Η εισηγήτρια των εκπαιδεύσεων θα μοιραστεί γνώσεις, τεχνικές, και μεθόδους διοίκησης, προσαρμοσμένες στις προκλήσεις που αναδύει η διαχείριση ομάδων σε εικονικό περιβάλλον για την απόκτηση νέων διοικητικών δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη απόδοση των ομάδων σας.

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 15:00-17:00: Σεμινάριο 1

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων, Στοχοθέτηση και Παρακίνηση

Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Σύνδεση στην πλατφόρμα webex (14:30-15:00)*

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ώρες

 • Διαδικτυακή επικοινωνία και ανάθεση αρμοδιοτήτων

  Χρήση διαφορετικών ψηφιακών μέσων επικοινωνίας για την εξ ‘αποστάσεως συνεργασία

  Πως, πότε και με ποιους τρόπους γίνεται το μοίρασμα της πληροφορίας μεταξύ των μελών στην ομάδα

  Διαδικτυακή εκχώρηση αρμοδιοτήτων (διαδικασία, βήματα, και περιοχές προετοιμασίας)

 • Στοχοθέτηση και Παρακίνηση

  Τρόποι / εργαλεία θέσπισης ξεκάθαρων στόχων (ατομικών – ομαδικών) για αναπροσαρμογή και επανευθυγράμμιση στα νέα δεδομένα

  Εργασιακή δέσμευση, χρήση κινήτρων (εξωτερικών / εσωτερικών), και αναγνώριση

Εγγραφείτε τώρα στην Ενότητα 1 (αναμένεται)

* Παρακαλούμε πολύ για την είσοδό σας στην πλατφόρμα 30 λεπτά πριν την έναρξη του διαδικτυακού σεμιναρίου (σύνδεση στις 14:30), με στόχο να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιμετωπίζετε δυσκολία στη σύνδεση ή άλλα τεχνικά θέματα.


Παρασκευή, 19 Μαρτίου 15:00-17:00: Σεμινάριο 2 

Αξιολόγηση Απόδοσης και Ανατροφοδότηση

Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Σύνδεση στην πλατφόρμα webex (14:30-15:00)*

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ώρες

 • Απόδοση σε εικονικό περιβάλλον

  Πλεονεκτήματα και προκλήσεις στην ατομική – ομαδική απόδοση σε καθεστώς τηλεργασίας, & παράγοντες επιρροής

  Ο ρόλος του υπεύθυνου ομάδας, τα πεδία προσαρμογής και οι αλλαγές στον τρόπο παρακολούθησης της εξ ‘αποστάσεως απόδοσης

  Σύγχρονες πρακτικές / συστήματα Διοίκησης της απόδοσης, ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης

 • Ανατροφοδότηση

  Εμπόδια και προκλήσεις στην παροχή - λήψη ψηφιακής ανατροφοδότησης

  Μοντέλα / σημαντικότερες μεθοδολογίες εποικοδομητικής ανατροφοδότησης και στάδια προσέγγισης εργαζομένων

  Χρήσιμες πρακτικές στην εφαρμογή ψηφιακής ανατροφοδότησης


Εγγραφείτε τώρα στην Ενότητα 2 (αναμένεται)

* Παρακαλούμε πολύ για την είσοδό σας στην πλατφόρμα 30 λεπτά πριν την έναρξη του διαδικτυακού σεμιναρίου (σύνδεση στις 14:30), με στόχο να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιμετωπίζετε δυσκολία στη σύνδεση ή άλλα τεχνικά θέματα.


Τρίτη, 23 Μαρτίου 15:00-17:00: Σεμινάριο 3 

Διαχείριση Αλλαγής, Νέες Συνήθειες, Συνοχή Ομάδας

Ατζέντα & Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Σύνδεση στην πλατφόρμα webex (14:30-15:00)*

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ώρες

 • Διαχείριση Αλλαγής

  Ορισμός, καμπύλη και συναισθηματικά στάδια αλλαγής

  «Παίκτες κλειδιά» στην αλλαγή - ο ρόλος του ηγέτη / προϊστάμενου στη διαχείρισή τους

  Βήματα εφαρμογής αλλαγής και εξασφάλιση δέσμευσης

 • Νέες Συνήθειες, Συνοχή Ομάδας

  COVID-19 επιρροές και νέες πραγματικότητες στον τρόπο εργασίας

  Τρόποι προσαρμογής στα νέα δεδομένα και πλάνο ενίσχυσης ατομικού – ομαδικού επιπέδου ευεξίας

  Βέλτιστες πρακτικές στη διατήρηση συνοχής της ομάδας

Εγγραφείτε τώρα στην Ενότητα 3 (αναμένεται)

* Παρακαλούμε πολύ για την είσοδό σας στην πλατφόρμα 30 λεπτά πριν την έναρξη του διαδικτυακού σεμιναρίου (σύνδεση στις 14:30), με στόχο να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιμετωπίζετε δυσκολία στη σύνδεση ή άλλα τεχνικά θέματα.

Σε ποιούς απευθύνονται;


Τα παραπάνω διαδικτυακά σεμινάρια απευθύνονται σε όλους τους Διευθυντές, Προϊστάμενους, Υπεύθυνους τμημάτων, καθώς και σε όλα τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα σε σχέση με τη Διοίκηση εργαζομένων σε εικονικά περιβάλλοντα.


Κόστος: EUR 120 / σεμινάριο *

* Για συμμετοχές και στα τρία σεμινάρια, ειδικό πακέτο έκπτωσης στα : EUR 300.

Σημείωση: Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Εγγραφές

Για κάθε ενότητα απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή. Για την συμμετοχή σας και στις τρείς ενότητες του σεμιναρίου, θα χρειαστεί να κάνετε τρεις διαφορετικές εγγραφές.

Εγγραφείτε τώρα στα Σεμινάρια (αναμένεται) : Ενότητα 1Ενότητα 2Ενότητα 3.

Σε συνέχεια της εγγραφής σας, σας παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταβολή ολόκληρου του ποσού (EUR 120 για την 1η ενότητα ή EUR 300 και για τις 3 ενότητες), μέσω τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN GR69 0140 1380 1380 0232 0001 647) με παραλήπτη:

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Στρατηγού Τόμπρα 3, 153 42 Αγία Παρασκευή
Α.Φ.Μ. 099551843, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών

Κατόπιν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση amaniati@kpmg.gr την απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη «ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤO / ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ». Είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας ώστε να εκδοθεί το τιμολόγιο (αφορά σε συμμετοχές που καλύπτονται από Εταιρεία).

Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι για την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας θα χρειαστεί να κάνετε την κατάθεσή σας μέχρι μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Η συμμετοχή σας θα επιβεβαιωθεί με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσής σας.


Πληροφορίες Συμμετοχής

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της εκπαίδευσης Λία Φιλιππίδη στο +30211 1815760 ή στο email lfilippidi@kpmg.gr

Εκπαιδεύτρια

Ρόζα Αλχανάτη

Ανώτερη Επιβλέπουσα Σύμβουλος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαιδεύτρια, KPMG Institute
KPMG στην Ελλάδα

Η Ρόζα είναι οργανωσιακή ψυχολόγος (MSc) με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ομιλιών και σεμιναρίων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην οργανωσιακή εκπαίδευση, έχοντας εκπαιδεύσει εργαζόμενους σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα (στελέχη διοίκησης και μάνατζμεντ, γραφείου και παραγωγής), και σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, τη διαχείριση αλλαγών, καθώς και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ψυχικής υγείας. Συμμετέχει ενεργά στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και προώθηση του εκπαιδευτικού κέντρου “KPMG Institute”, σχεδιάζοντας την ετήσια στρατηγική και τις θεματολογίες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του σε τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες. Παράλληλα, διατελεί και ως σύμβουλος επιχειρήσεων, αξιοποιώντας συνδυαστικά τις γνώσεις και δεξιότητες της στην ψυχολογία και το business.

alchanati