Περικλής Κιτριλάκης

Γενικός Διευθυντής, Deal Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Ο Περικλής Κιτριλάκης έχει εργαστεί στον Τραπεζικό κλάδο για πάνω από 20 χρόνια, με τα τελευταία 10 στο χώρο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει διατελέσει σε πολλές διευθυντικές θέσεις, με τις τελευταίες δύο να ηγείται των διευθύνσεων καθυστερήσεων λιανικής δύο εκ των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών. Το 2018, ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου σε έναν από τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις της Ελλάδος. Η εμπειρία του αφορά στη αγοραπωλησία χαρτοφυλακίων, σε συμφωνίες σε επίπεδο υπηρεσιών και σε έργα όπως επιχειρηματικός μετασχηματισμός και διαχείριση αλλαγών.

Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής στο Deal Advisory της KPMG.

  • Computer Networks (Master of Science), University of Westminster

  • Computer Science (Bachelor of Science), Queen Mary University of London