2020 წლის 21 მარტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა. ახალი კორონავირუსის (COVID-19) ეპიდემიასთან საბრძოლველად გასატარებელი ღონისძიებების მიზნით,  საქართველოს მთავრობამ მიიღო მთელი რიგი სამართლებრივი აქტები.

KPMG-ის გლობალური ქსელის წევრი კომპანიები ახორციელებენ აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას ბიზნესსა და საზოგადოებაზე პანდემიის უარყოფითი გავლენის შესამცირებლად. KPMG Georgia წარმოგიდგენთ მიმოხილვას კორონავირუსის ეპიდემიასთან საბრძოლველად გატარებული ღონისძიებების მიზნით მიღებული ძირითადი სამართლებრივი აქტების შესახებ.

ინფორმაცია განთავსებულია 2020 წლის 27 აპრილის მდგომარეობით.