24 აპრილი, 2020

წარმოგიდგენთ KPMG Georgia-ს საგადასახადო დეპარტამენტის მიერ მომზადებულ სტატიას: “ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებით განპირობებული საგადასახადო ცვლილებები და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები”

სტატიაში მიმოვიხილეთ საქართველოში საგადასახადო კუთხით განხორციელებული ცვლილებები და აქტივობები, რომლებიც განპირობებულია ახალი კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური/სოციალური ვითარებით. ამასთან, შევეცადეთ შევხებოდით იმ ღია საკითხებსაც, რომლებიც, როგორც ჩანს დამატებით მუშაობას/ცვლილებებს საჭიროებენ საგადასახადო და საკანონმდებლო ორგანოების მხრიდან.

ჩვენ მომავალშიც შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ქვეყანაში საგადასახადო კუთხით განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.