Axelin trainee-tarina

Työskentelen Transaction Services -tiimissä KPMG:n Deal Advisoryssa. Aloitin KPMG-urani samaisessa tiimissä traineena syksyllä 2022, jolloin opiskelin viimeistä vuotta Turun Kauppakorkeakoulussa. Pääaineena opiskelin laskentatoimea ja sivuaineena yritysjuridiikkaa. Trainee-jaksoni kesti neljä kuukautta, jonka jälkeen pidin kolme kuukautta vapaata töistä, jolloin viimeistelin graduni ja suoritin maisteriopintojeni viimeiset kurssit. Tämän jälkeen olen jatkanut vakituisena työntekijänä Transaction Services -tiimissä

Transaction Services -tiimi koostuu yli 30 ammattilaisesta, jotka keskittyvät monipuolisiin yritysjärjestelyihin liittyviin tehtäviin. Tiimin pääasiallisena tehtävänä on osto- ja myyntipuolen taloudellisten due diligence -selvitysten tekeminen osana yritysjärjestelyjä. Due diligence -selvityksen tavoitteena on tunnistaa suunniteltuun yritysjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdolliset esteet (deal breakers) sekä positiiviset mahdollisuudet. Saatuja tietoja hyödynnetään kauppaneuvotteluissa, kauppasopimuksen laatimisessa sekä kauppahinnan määrittämisessä ja mahdollisissa kauppahinnan pidättämisissä. Transaction Services -tiimissä tehdään myös esimerkiksi Independent Business Review (IBR) ja IPO readiness -toimeksiantoja sekä uudelleenjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja.

Axel - Transaction Services

Axelin trainee-tarina, Transaction Services

Trainee-kokemukseni oli erittäin positiivinen. Pääsin soveltamaan opinnoissani hankkimaa teoreettista osaamista monipuolisesti mielenkiintoisissa yritysjärjestelyprojekteissa.

Trainee-jaksoni aikana työskentelin erilaisissa ostopuolen transaktioissa, joissa pääsin osallistumaan taloudellisten due diligence -selvitysten tekemiseen. Rooliini kuului kohdeyritysten taloudellisten lukujen analysointia taustamateriaalien pohjalta sekä raporttien laatimista perustuen näihin analyyseihin. Trainee-jakson aikana opin paljon yritysjärjestelyistä, due diligence -prosesseista ja yritysten talouslukujen analysoinnista. Lisäksi Excel ja Powerpoint -taitoni kehittyivät, sillä näitä ohjelmia käytetään pääasiassa analyysien ja raporttien tekemiseen.

Työssäni KPMG:n Transaction Services -tiimissä minua kiehtoo se, että KPMG:n laajan asiakaskunnan myötä työssä pääsee pureutumaan eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten liiketoimintaan hyvin syvällisesti, mikä edistää liiketoiminnan ymmärrystä. Lisäksi työn merkitys ja vaikutus motivoi jatkuvaan kehittymiseen. Tekemiämme taloudellisia due diligence -selvityksiä hyödynnetään suoraan kauppaneuvotteluissa ja kauppahinnan määrittämisessä, joten työmme vaikuttaa suoraan asiakkaan tekemiin liiketoimintapäätöksiin, jotka voivat viime kädessä johtaa asiakkaan parempaan menestykseen. Parasta työssäni on kuitenkin mukavat ja asiantuntevat työkaverit, joilta saa aina apua ja oppia. Taloudellisen due diligencen lisäksi yritysjärjestelyissä tehdään usein myös verotuksellinen ja oikeudellinen due diligence -selvitys, joten projekteilla pääsee työskentelemään myös muidenkin KPMG:n palvelualueiden asiantuntijoiden kanssa, joilta saa paljon oppia erilaisista aiheista.

Miksi kannattaa hakea KPMG-traineeksi ja töihin KPMG:lle?

KPMG:n trainee-jaksoon hakeminen on erinomainen valinta monestakin syystä. Ensinnäkin täällä pääsee heti alusta asti projekteihin mukaan ja vaikuttamaan projektin lopputulokseen. Jokaisen työntekijän työnjälki näkyy projektin lopputuloksessa. KPMG kannustaa myös jatkuvaan oppimiseen ja tukee ammatillista kehittymistä esimerkiksi tarjoamalla erilaisia koulutuksia. Monet traineet jatkavat KPMG:llä myös trainee-jakson jälkeen, joten trainee-jakso tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden päästä vakituiseen rooliin KPMG:lle.

Vinkkinä traineeksi hakeville: Sanoisin, että kannattaa tutustua KPMG:n monipuoliseen trainee-tarjontaan ja ymmärtää, mitä taitoja eri rooleissa vaaditaan. Tämä auttaa hakuprosessissa korostamaan omaa osaamista ja tavoitteita hakuprosessin aikana. Hakuprosessi sisältää useasti myös case-haastattelun, johon on hyvä valmistautua huolella. Trainee-jaksoon kannattaa lähteä avoimin mielin ja olla valmis ottamaan aktiivisesti vastaan kaikki oppi, jota tarjotaan. KPMG:n trainee-jakso on loistava mahdollisuus kasvaa ja kehittyä ammatillisesti.