• 1000

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin uusia lähestymistapoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet mutta myös mahdollisuudet ovat suuria! Kasvavat palvelutarpeet sekä väestön rakennemuutos vaativat meiltä kaikilta uusia lähestymistapoja ja innovaatioita turvataksemme laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Hyvinvointialueiden toiminnan johtamisessa sekä palvelutuotannon järjestämisessä korostuvat kestävän kehityksen ja tasapainoisen talouden suunnitelmat. Näihin tähtäävät ratkaisut ja toimenpiteet mahdollistavat aidon integraation ja palveluketjujen hallinnan sekä sitä kautta kokonaiskäsityksen toiminnan johtamisesta. 

Erityistason ja perustason integraation sekä osittain terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen integraation myötä myös toimintatavat ja -mallit pitää määritellä uudelleen. Toiminnan ja talouden datan tietopohjan luotettavuus ja ajantasaisuus korostuu, kun edellytetään tiedolla johtamista organisaation päätöksenteossa. Tiedolla johtamisen rooli korostuu, sillä toimintaympäristön kompleksisuus vaatii ajantasaista seurantaa ja reagointia. Ennakoivan tiedon, tiedon louhinnan sekä simulaatioiden merkitys kasvaa palvelutarpeiden, hoitopolkujen sekä kestävän talouden suunnittelussa. 

SOTE-juristikirje | Ajankohtainen tietopaketti

KPMG:n Sote-juristikirje koostuu asiantuntijoidemme laatimista lyhyistä kuvauksista eri oikeudenaloilta, ajankohtaisista lakihankkeista, oikeuskäytännöistä sekä kolmesta vinkkipointista. Juridiikan lisäksi kerromme myös sotesta laajemmin, koska hankkeisiimme aina liittyy juridiikan lisäksi sote-maailman käytännön osaaminen, talouttakaan unohtamatta.

Sote-juristikirjeeemme tarkoituksena on tukea ajankohtaisella tietopaketilla hyvinvointialueen hallinnossa ja sote-juridiikkakysymysten parissa työskenteleviä. 

Voit tilata Sote-juristikirjeen sähköpostiisi avaamalla uutiskirjeen ja täyttämällä tilauslomakkeen.

SOTE-juristikirje

Toukokuu 2024
Maaliskuu 2024
Tammikuu 2024
Joulukuu 2023

KPMG:n palvelut sote-uudistuksessa

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme luomassa sote-palveluille uutta tulevaisuutta. KPMG:n sote-palvelujen eri asiantuntijoiden vahva osaaminen sisältää laajat palvelut neuvonantopalveluista, vero- ja lakipalveluista sekä tilintarkastus ja varmennepalveluista. Vahvuusalueitamme ovat esimerkiksi 

 • Palvelurakenne ja uudet toimintamallit
 • Kustannusvaikuttavuus ja skenaariolaskelmat
 • Toimintoihin ja palveluihin liittyvät kustannushyötyanalyysit ja arvioinnit
 • Johtamisen kehittäminen
 • Hankintojen konsultointi ja kilpailutusten tuki
 • Sopimushallinta
 • Sote ja kiinteistöt
 • Muuttunut konserni ja rakenteiden tuki
 • Yhteistyö ja yhdyspinnat (hyvinvointialueet ja kunnat)
 • Soten tietoturva ja toiminnan kriittisyysluokittelut
 • Soten tietosuoja ja tiedonhallinta
 • Hyvinvointialueiden digitaalinen muutos
 • Terveys- ja hyvinvointiteknologian ratkaisut
 • Henkilöstön osaamistarpeiden ja työroolien sekä -tapojen muutokset ja palkitseminen
 • Tilintarkastus
 • Julkisen ja yksityisen palvelun yhdyspinnan uudet muodot, yritysjärjestelyt.

Digitaalinen transformaatio mahdollistaa älykkäitä toimintatapojen muutoksia

Asiakkaan tiiviimpi mukanaolo oman hoidon toteutuksessa sekä digitaalinen transformaatio vaativat uudistuksia sote-toimijoiden toimintatavoissa sekä osaamispohjassa. Digitalinen transformaatio tulee mahdollistamaan sosiaali- ja terveyspalveluissa yhä enemmän digi-analyysejä sekä Facebookin kaltaisia yksilö- ja ryhmälähtöisiä ohjauksia ja valmennuksia. Tulevaisuudessa älykkäät järjestelmät tulevat olemaan kiinteä osa hoito- ja palvelujärjestelmäämme. Digitaalisen transformaation strategialla voimme suunnitella ja ennakoida palvelujen muutosta ja varautua muutoksen läpiviemiseen.


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Ota yhteyttä