• 1000

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin uusia lähestymistapoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet mutta myös mahdollisuudet ovat suuria! Rakenneuudistuksen lisäksi kasvavat palvelutarpeet sekä väestön rakennemuutos vaativat meiltä kaikilta uusia lähestymistapoja ja innovaatioita turvataksemme laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Uusien hyvinvointialueiden rakenteet mahdollistavat aidon integraation ja palveluketjujen hallinnan sekä sitä kautta kokonaiskäsityksen toiminnan johtamisesta. 

Erityistason ja perustason integraation sekä osittain terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen integraation myötä myös johtamisen tulee uudistua. Tiedolla johtamisen rooli korostuu, sillä toimintaympäristön kompleksisuus vaatii ajantasaista seurantaa ja reagointia. Ennakoivan tiedon, tiedon louhinnan sekä simulaatioiden merkitys kasvaa palvelutarpeiden, palvelukarttojen, palvelupolkujen sekä talouden suunnittelussa. Muutoksessakin on monia vivahteita, eli alueelliset erityispiirteet ja organisatoriset erityistarpeet kannattaa hyödyntää perustana suunnittelussa.  

Digitaalinen transformaatio mahdollistaa älykkäitä toimintatapojen muutoksia

Asiakkaan tiiviimpi mukanaolo oman hoidon toteutuksessa sekä digitaalinen transformaatio vaativat uudistuksia sote-toimijoiden toimintatavoissa sekä osaamispohjassa. Digitalinen transformaatio tulee mahdollistamaan sosiaali- ja terveyspalveluissa yhä enemmän digi-analyysejä sekä Facebookin kaltaisia yksilö- ja ryhmälähtöisiä ohjauksia ja valmennuksia. Tulevaisuudessa älykkäät järjestelmät tulevat olemaan kiinteä osa hoito- ja palvelujärjestelmäämme. Digitaalisen transformaation strategialla voimme suunnitella ja ennakoida palvelujen muutosta ja varautua muutoksen läpiviemiseen.

KPMG:n palvelut sote-uudistuksessa

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme luomassa sote-palveluille uutta tulevaisuutta. KPMG:n sote-palvelujen asiantuntijapoolin osaaminen käsittää muutoksen tukemisen ja transformaation eri osa-alueet, jolloin voimme auttaa organisaatioita kokonaisuutena eri kehityspoluilla. Vahvuusalueitamme ovat esimerkiksi 

 • Sote-pelastustoimen rakenneuudistuksen laaja-alainen tuki, mukaan lukien juridinen akuuttitilanteiden apu
 • Palvelujen järjestämistä ja tuotantoa tukeva ohjaus
 • Muutokseen liittyvien riskien/mahdollisuuksien ennakointi (kiinteistöt, sopimukset, talous, henkilöstö)
 • Toimintoihin ja palveluihin liittyvät analyysit, vertailut, arvioinnit ja vaihtoehdot
 • Johtamiseen ja palveluihin liittyvät strategiat
 • Organisaatioiden ja palvelujen integraatiossa ja eriyttämisessä avustaminen
 • Digitaalisen transformaation edistäminen, ICT-järjestelmien analyysit sekä kehittämisen tiekartat, tieto- ja cyberturvallisuus
 • Tulevaisuuden palvelut; henkilöstön osaamistarpeiden ja työroolien sekä -tapojen muutokset, palkitseminen
 • Talouden sekä resurssien kehityksen analyysit, arvioinnit (Due Diligence) ja skenaariot
 • Tilintarkastus
 • Julkisen ja yksityisen palvelun yhdyspinnan uudet muodot, yritysjärjestelyt.

Sote-juristikirje | Ajankohtainen tietopaketti

Sote-juristikirje koostuu asiantuntijoidemme laatimista lyhyistä kuvauksista eri oikeudenaloilta, ajankohtaisista lakihankkeista, oikeuskäytännöistä sekä kolmesta vinkkipointista. Juridiikan lisäksi kerromme myös sotesta laajemmin, koska hankkeisiimme aina liittyy juridiikan lisäksi sote-maailman käytännön osaaminen, talouttakaan unohtamatta. Tarkoituksenamme on tukea ajankohtaisella tietopaketilla hyvinvointialueen hallinnossa ja sote-juridiikkakysymysten parissa työskenteleviä.

Sote-juristikirje 9 | 2023

Jos tarvitset apua soten tai pelastustoimen haasteissa, ota rohkeasti yhteyttä!


Ajankohtaisia teemoja

Muuttuvissa osaamistarpeissa tarvitaan motivoivia käytäntöjä

Erimuotoisten asiakkuuksien myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön roolit ja toimintatavat ovat muutospaineessa. Henkilöstö kaipaa tietoa oman työnsä vaikuttavuudesta ja asiakaspalautteista sekä haluaa vaikuttaa siihen, miten työtä organisoidaan. Hyvät, motivoivat käytännöt kannattaa ottaa muutoksen pyörteissä haltuun ja levittää organisaatioihin ja hyvinvointialueille. Myös erilaiset palkitsemistavat nousevat väistämättä keskusteluun. Työn mielekkyys ja merkityksellisyys ovat tekijöitä, joiden tulee säilyä, jotta sote-alan vetovoima vahvistuu.

Hyvinvointialueiden rakennustyö

Kaikki hyvinvointialueen valmistelijat, hankepäälliköt ja muutosjohtajat ovat toteuttamassa ennennäkemätöntä urakkaa uuden organisaation ja hallinnollisten rakenteiden muodostamiseksi.