Finanssi- ja rahoitusalan haasteet ovat harvoin yksiulotteisia. Niihin liittyy usein substanssinäkökulman lisäksi teknologinäkökulma, jolloin parhaiden ratkaisujen luominen vaatii esimerkiksi sekä sääntelyn että datan tuntemusta rahoitusalan syväosaamisen ja markkinatuntemuksen lisäksi. 

Analytics & Quantitative Finance -palvelukokonaisuutemme tuo yhteen osaajia eri puolilta laajaa asiantuntijaorganisaatiotamme, jolloin voimme tuottaa ratkaisuja alan monimutkaisimpiin ja aikaa vievimpiin ongelmiin. Yhdistämällä organisaatiostamme löytyviä kyvykkyyksiä ja osaajia tuotamme asiakasarvoa esimerkiksi optimointiin, riskienhallintaan, tuottolaskentaan ja -mallinnukseen, toiminnan tehostamiseen tai uuden liiketoiminnan luomiseen keskittyvillä ratkaisuilla.

Ratkaisujamme analytiikan ja kvantitatiivisen rahoituksen alalla:

  • Skenaariomallinnus ja stressitestaus. Analytiikka- ja ennustusosaamisemme avulla parametrisoimme liiketoimintamalleja ja portfolioita luodaksemme todenmukaisia tulevaisuuden malleja erilaisissa olosuhteissa ja markkinatilanteissa. Liiketoiminnan tarpeisiin rakennettujen skenaarioiden lisäksi lakiosaamisemme mahdollistaa myös sääntelyn vaatimien skenaario- ja stressitestimallien tuottamisen. 

  • Rahaston/arvopaperien tunnuslukujen analyysi ja mallintaminen. Meillä on syvällinen ymmärrys markkinainformaatiosta ja -datasta, sekä markkinaliikkeisiin vaikuttavista tekijöistä. Tarjoamme ​​ratkaisuja mallinnukseen, laskentaan ja estimointiin, mutta voimme myös auttaa asiakkaita varmentamaan ja validoimaan ulkoisia palveluntarjoajia tai sisäisiä laskentamalleja. 

  • Prosessiautomaatio ja raportointi. Riippumatta siitä, onko kyseessä asiakas- tai myyntimateriaali, regulaatiovaateet tai muut erilaiset raportit, tarjoamme prosessien automatisointia eri teknologioita ja asiantuntijoidemme osaamista yhdistämällä. Kehityksemme yhdessä asiakkaan kanssa alkaa yleensä käytännön työpajalla, jossa selvitetään eri prosessien aikaa vievimmät ja virhealttiimmat vaiheet. 

  • Rahaston/arvopaperien arvonlaskenta. Ymmärryksemme arvopaperien ja muiden omaisuuserien arvostukseen vaikuttavista tekijöistä mahdollistaa valuaatioiden ja arvonlaskennan tekemisen markkina- ja sääntelystandardit täyttävällä tavalla. Teknologia ei ole meille vain työkalu, vaan kiinteä osa kaikkia liiketoimintaprosessejamme, joten toimitamme aidosti skaalautuvien mallien ja menetelmien tuloksia asiakkaillemme. 

  • Luottoriskimallinnus. Datan laadunvarmistus ja hallinta sekä kyky käsitellä big dataa ovat välttämättömyyksiä liiketoimintaan kohdistuvien luottoriskien ymmärtämisessä ja mittaamisessa. Yhdistämällä asiantuntijoidemme osaamista eri liiketoiminta-alueilta ja asiakkaalta saatua tietoa, voimme mallintaa ja ymmärtää luottoriskin ajureita ja palvella eri asiakastarpeita riippumatta siitä, onko kyseessä tuotantoympäristössä tapahtuva laskenta, mallinnus vai tulosten visualisointi asiaankuuluville sidosryhmille. 

  • Tasehallinta (ALM).  Ymmärryksemme omaisuuserien arvostuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä ja riskeistä, kuten korko- ja valuutta-, inflaatio-, likviditeetti- ja vastapuoliriskit, yhdessä vakuutus- ja pankkiasiantuntijoidemme sekä data- ja teknologiaosaamisemme kanssa mahdollistavat tehokkaan tasehallinnan toteuttamisen tai tasehallintaprosessien varmentamisen. 

  • Quantitative Sustainability ja ESG-raportointi. Sen, mitä ymmärrämme, voimme mallintaa. Organisaatiomme kestävän kehityksen ja rahoituksen osaaminen sekä osaajat yhdistyvät saumattomasti Analytics & Quantitative Finance -asiakkuuksiin. Pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisia ​​ratkaisuja, jotka vastaavat kestävyyteen ja ESG-teemoihin liittyviin markkina- ja sääntelystandardeihin. Vaikka toimialalta on vielä vaihtelevasti dataa saatavilla, osaamisyhdistelmämme avulla pystymme luomaan arvokasta tietoa esimerkiksi koneoppimiseen tai tekoälyyn perustuvien mallinnuksien avulla.  

Tarjoamme "avaimet käteen" -ratkaisuja dataan ja teknologiaan liittyviin ongelmiin

Tarjoamme ”avaimet käteen” -ratkaisuja dataan, analytiikkaan ja raportointiin, koneoppimiseen tai yleisesti finanssialan aiheisiin liittyviin ongelmiin, joissa data tai teknologia on kiinteästi mukana. 

Haluamme rakentaa kestäviä ja aitoja kumppanuuksia asiakkaidemme kanssa. Kehitystyömme alkaa aina asiakastarpeesta, ja edellä mainitut aiheet ovat vain esimerkkejä osaamisestamme. Hyödynnämme työssä skenaarioiden, mallintamisen tai ennusteiden avulla luomaamme tietoa. Palvelumme perustuvat lähtökohtaisesti asiakaskohtaisesti rakennetulle datamallille ja -putkelle, joten tarjoamme mielellämme jatkuvia kumppanuuksia valikoiduille asiakkaillemme.

Asiantuntijamme apunasi

Jos sinulla on finanssi- tai sijoitusalaan liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joiden ratkaisuun tarvitaan teknologia- ja dataosaamista, ota yhteyttä Analytics & Quantitative Finance -ammattilaisiimme. 

Ville Mäkäläinen

Head of Asset Management
 

+358 50 3772 850

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Lauri Jäämaa

Head of Analytics & Quantitative Finance

+358 44 5912 347

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Tuomas Ilveskoski

Regulatory Risk & Compliance
Partner

+358 40 6326 088

etunimi.sukunimi@kpmg.fi