Veroriidat ja ennakolliset menettelyt

  • 1000

Autamme välttämään tai ratkaisemaan veroriidan tehokkaasti

Verolait ovat joskus tulkinnallisia, ja verovelvollisen kannattaa silloin selvittää verolain oikea soveltaminen ennakollisesti. Verohallinto ja verovelvollinen voivat päätyä myös aivan eri tulkintoihin verokysymyksissä. Verohallinnon käsitys voi olla verovelvolliselle epäedullinen.
 
Erimielisyydet voivat liittyä esimerkiksi yritysverotukseen, siirtohinnoitteluun, palkitsemiseen tai arvonlisäverotukseen. Erimielisyys voi tulla esille vasta verotarkastuksessa, jolloin Verohallinto maksuunpanee puuttuvan veron seuraamusmaksuineen. Tästä voi aiheutua verovelvolliselle huomattavia ja yllättäviä kustannuksia. 

Veroriitojen asiantuntemuksemme

  • veroriitojen ratkaiseminen
  • valitus- ja muutoksenhakuprosessi kaikissa vaiheissa verotarkastuksista korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka, myös EU-tuomioistuimessa
  • ennakolliset keskustelut
  • ennakkoratkaisumenettelyt
  • siirtohinnoittelun ennakkosopimuksiset (APA), joilla useat veroriidat voidaan välttää

Veroriitaosaamisemme on Suomen huippua

Yhdistämme juridisen näkökulman taloudelliseen, ja tunnemme asiakkaiden liiketoiminnan. Ensisijainen tavoitteemme on riitojen tehokas ratkaisu mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus verotuksen menettelytavoista ja he ovat aktiivisesti mukana oikeuskäytännön kehityksessä ennakkopäätöksiä hankkimalla. Ennakoitava verolainsäädäntö auttaa yrityksiä toimimaan ja suunnittelemaan toimintaansa järkevästi.

Veroriitojen hoidosta vastaavat meillä kokeneet yritysverotuksen asiantuntijat sekä veroriitoihin erikoistuneet juristit, joilla on pitkä kokemus laajojen ja vaikeiden riita-asioiden hoitamisesta. Heidän lisäkseen erityisosaamista tuovat tarvittaessa mukaan saumattomasti ja tehokkaasti KPMG:n muut asiantuntijat esimerkiksi arvostusten, rahoituksen, yhtiöoikeuden ja yrityskauppojen alalta.  

Yhdistämme veroriitojen hoidossa osaamisemme aineellisesta vero-oikeudesta,  prosessuaalisista kysymyksistä ja verotuksen päätöksentekoprosesseista sekä laajan kokemuksemme yritysmaailmasta, hallintotuomioistuimista ja verohallinnosta. 

Veroriitojen huippuammattilaiset palveluksessasi

Tavoitteemme on riitojen ratkaisu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Ensisijainen tavoitteemme on riitojen tehokas ratkaisu mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Oivaltavimmat ratkaisut verokysymyksiin tuovat kilpailuetua ja kestävät kriittisen tarkastelun

Olemme ajan hermolla kaikissa tärkeimmissä vero- ja lakiuudistuksissa. Kansainvälinen verkostomme seuraa jatkuvasti verotuksellisten ja lakikysymysten kehittymistä. Asiantuntijamme arvioivat niiden vaikutuksia suomalaisten organisaatioiden toiminnalle.

Lue asiantuntijoidemme kirjoittamia uutisia ja analyysejä Tax & Legal View -uutisportaalista. Tutustu myös maailmanlaajuisen verkostomme näkemyksiin!