Ympäristöoikeus

 • 1000

Ympäristöoikeus ulottuu yrityskaupoista ja rakentamisesta maankäyttöön ja kiertotalouteen

Ympäristöoikeuden kysymyksissä pyritään tyypillisesti sovittamaan yhteen erilaisia intressejä. Usein esimerkiksi yrityskauppoihin tai kiinteistökehitys- tai rakennushankkeisiin liittyy myös ympäristöoikeudellisia kysymyksiä.

Ympäristöasioita arvioidaan meillä kokonaisvaltaisesti ja laajasti. Neuvomme ympäristövastuu- ja ympäristöriskikysymyksissä, kiertotalouteen liitännäisissä asioissa, ympäristölupa-asioissa sekä alueiden että maankäytössä.

Seuraamme aktiivisesti muuttuvaa sääntely-ympäristöä, jotta pystyisimme ennakoimaan kulloisetkin muutostarpeet. Vastuullista sijoittamista, yritys- ja yhteiskuntavastuuta sekä kestävää kehitystä tuntevat ympäristöoikeuden asiantuntijamme ovat käytettävissänne niin yksittäisissä kysymyksissä kuin laajemmissa hankkeissa.

Neuvomme asiakkaita esimerkiksi seuraavilla ympäristöoikeuden osa-alueilla:

 • ympäristövastuu- ja ympäristöriskiasiat
 • ympäristölupa- ja valvonta-asiat
 • alueidenkäyttö- ja maankäyttöasiat, ml. lunastusasiat
 • jäte- ja tuottajavastuuasiat, ml. kiertotalouteen liittyvät asiat
 • ympäristönsuojelu- ja kemikaaliasiat
 • pilaantuneisiin maaperiin ja pohjavesiin liittyvät asiat
 • luonnonvara- ja luonnonsuojeluasiat 
 • vesilakiasiat
 • ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiat
 • ympäristövahinko- ja ympäristörikosasiat
 • ympäristöoikeudellinen compliance

 

Ennaltaehkäisyn avulla kustannussäästöjä

Tunnemme niin julkisyhteisöjen kuin yritysasiakkaidenkin tarpeet. Tyypilliset toimeksiannot koskevat  ympäristölainsäädännön noudattamista ja tulkintaa, ympäristölupavalvontaa, erilaisia sopimusasioita, yrityskauppoja sekä erilaisia lainsäädännöllisiä selvityksiä.

Työskentelytapamme on proaktiivinen: asiakas saa kilpailuetua ja säästää kustannuksissa, jos ongelmat voidaan ennaltaehkäistä ja riskit minimoida.

Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua, johon voi tarvittaessa yhdistää KPMG:n verotuksen, neuvontapalvelujen ja monen muun oikeudenalan parhaat asiantuntijat.

Meille juridiikka on enemmän. #juridiikkaonenemmän


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Ota yhteyttä