Tuotevastuu

  • 1000

Tuotevastuuriskien tunnistaminen ja ennakointi osana riskienhallintaa

Osana etenkin valmistavan teollisuuden tehokasta riskienhallintaa on tärkeää huomioida tuotevastuuriskit, jotka pitävät sisällään muun muassa tuotteen aiheuttaman henkilövahingon tai tällaisen vahingon mahdollisuuden.

Tuotevastuuriskien realisoitumisesta johtuvat vastuut tai muut seuraamukset saattavat suomalaisesta näkökulmasta olla joskus odottamattomiakin – mahdollisten erittäin suurten vahingonkorvausten lisäksi turvallisuuspuutteen seurauksena saattaa olla esimerkiksi tuotteen käyttökielto. Soveltuvien vaatimusten mukaisen tuotteen valmistaminen on lähtökohtainen edellytys tuotteen liikkeelle laskemiseksi, mutta tehokkaaksi tuotevastuuriskien hallintakeinoksi se tai vakuutukset eivät yksin riitä.

Riskien realisoitumiseen on mahdollista vaikuttaa pyrkimällä tunnistamaan ja ottamaan riskit huomioon jo ennalta. Olennaista on tunnistaa riskit ja niiden hallintakeinot. 

Vaatimustenmukaisuus on minimiedellytys, mutta ei aina yksin riitä.

Tuotevastuuriskien hallintaan liittyvät palvelumme

  • Yhtiölle relevanttien tuotevastuuriskien tunnistaminen
  • Tuotevastuuriskien kartoitusprojektit
  • Toimintasuosituksien laatiminen
  • Avustaminen yhtiön sisäisten prosessien ja ohjeistusten laatimisessa
  • Asiakkaidemme henkilöstön kouluttaminen tuotevastuuliitännäisiin riskeihin sekä sisäisiin ohjeistuksiin ja prosesseihin liittyen

Riskienhallintaa ratkaisukeskeisellä otteella

Kokemuksemme auttaa meitä tunnistamaan asiakkaidemme toimintaan liittyviä potentiaalisia tuotevastuuriskejä ja antamaan käytännönläheisiä ehdotuksia näiden riskien hallitsemiseksi.

Yhteistyössä KPMG:n monialaisten asiantuntijoiden kanssa kykenemme laaja-alaiseen liiketoiminnan tuotevastuu- ja muiden riskien tunnistamiseen ja arviointiin liittyvään neuvontaan.