Tietosuojajuridiikka

Tietosuojajuridiikka

Tietosuojajuristimme neuvovat asiakkaitamme laaja-alaisesti kaikissa tietosuojajuridiikan kysymyksissä.

Tietosuojajuristimme neuvovat laaja-alaisesti kaikissa tietosuojajuridiikan kysymyksissä.

Juristeillamme on kokemusta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) tulkitsemisesta ja soveltamisesta osana asiakkaidemme tietosuojan kehityshankkeita ja toimeksiantoja. Neuvomme asiakkaitamme myös sähköisen viestinnän tietosuojaa koskevissa kysymyksissä.

Avustamme asiakkaitamme tietosuoja-asiakirjojen kuten esimerkiksi rekisteriselosteiden ja tietosuojaselosteiden, tietotilinpäätösten, tietosuojapolitiikkojen, tietosuojaohjeistusten ja tietosuojaa koskevien sopimusten sekä sopimusliitteiden laatimisessa.

 

Tarjoamme asiakkaillemme lakipalveluja muun muassa seuraavissa asioissa:

  • GDPR-nykytilaselvitykset ja kehityshankkeet mukaan lukien GDPR:n mukaisten asiakirjojen laatiminen osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi.
  • Henkilötietojen käsittelyasetelmien oikeudellinen analysointi mukaan lukien digitaalisten palvelujen arviointi GDPR:n privacy by design and default -vaatimusten näkökulmasta.
  • Tietosuoja-aiheet osana ICT-sopimuksia, pilvipalveluita, alihankinta- ja ulkoistussopimuksia sekä henkilötietojen siirto EU:n alueen ulkopuolelle.
  • Kohdeyhtiön tietosuojan oikeudellinen arviointi yritysjärjestelyissä ja yrityskaupoissa.
  • Tietosuojavaatimukset kilpailutuksissa ja julkisissa hankinnoissa sekä hankintasopimuksissa.
  • Yksityisyyden suoja työelämässä ja työelämän tietosuojaan liittyvät kysymykset.
  • Organisaation tietosuojavastaavan oikeudellinen tuki tietosuojakysymyksissä ja tietosuoja-asiakirjojen laatimisessa.
  • Data & Analytics -palvelujen suunnittelu ja toteuttaminen tietosuojalainsäädännön rajoissa.
  • Sote-toimialan palvelutuotannon tietosuojakysymykset sekä GDPR:n ja erityislainsäädännön asettamat vaatimukset.
  • Life science, biopankit, tutkimussopimukset ja niitä koskevat tietosuojan erityiskysymykset sekä asiakirjojen ja sopimusten laatiminen.

Ota yhteyttä