Kiinteistö- ja rakentamisoikeus

Kiinteistö- ja rakentamisoikeus

Juristimme neuvovat rakennus-, infra- ja sijoitushankkeiden asiakkaitamme koko elinkaaren ajan.

Liike-elämälähtöistä lakipalvelua rakennus-, infra- ja sijoitushankeasiakkaille.

Kiinteistöihin ja rakentamiseen erikoistuneet juristimme neuvovat asiakkaitamme rakennus-, kiinteistökehitys- ja sijoitushankkeissa koko niiden elinkaaren ajan. Asiakkaisiimme kuuluvat niin kiinteistönomistajat, rakennuttajat, urakoitsijat, sijoittajat, rahoittajat kuin julkinen sektorikin. 

Avustamme esimerkiksi halutun omistusrakenteen luomisessa, rakennushankkeen juridisessa dokumentoinnissa sekä kohteiden myymisessä ja ostamisessa. Saumaton yhteistyömme talomme taloudellisten- ja veroasiantuntijoiden kanssa takaa sen, että mikään hankkeeseen liittyvä osa-alue ei jää huomioimatta. 

Tällä hetkellä asiantuntijoitamme työllistävät esimerkiksi allianssihankkeet ja infrarakentaminen perinteisten kiinteistöhankkeiden lisäksi. 

Laajoissa kiinteistöjärjestelyissä ja rakennusprojekteissa hyödynnämme tarvittaessa vero-, rahoitus- ja ympäristöoikeusasiantuntijoidemme erityisosaamista.

 

Palveluihimme kuuluvat:

 • Rakentamiseen liittyvät urakka-, hanke-, yhteisjärjestely- ja hallinnanjakosopimukset
 • Konsernirakenne- ja kiinteistöjärjestelyt 
 • Hybridihankkeet
 • Projektirahoitus sekä takuiden ja takausten neuvotteleminen ja laatiminen
 • Erilaiset rakentamisen työyhteenliittymät (työyhteenliittymä, allianssi, elinkaarimalli, PPP)
 • Kiinteistöjen ja kiinteistöportfolioiden kaupat ja muut omistusjärjestelyt
 • Kiinteistöjärjestelyn kohteen oikeudellinen tarkastus (Legal Due Diligence)
 • Kaavoitus, maankäyttö ja ympäristöoikeus
 • Kiinteistö- ja toimitilavuokrasopimukset
 • Asunto- ja kiinteistöyhtiöasiat sekä näihin liittyvä yhtiöoikeus
 • Riskienhallinta ja sopimushallinta rakennusprojekteissa
 • Riidanratkaisu (kiinteistöt ja rakentaminen)

 

Meillä juridiikka on enemmän! #juridiikkaonenemmän

Ota yhteyttä