Legal compliance

  • 1000

Liike-elämässä yhteisön vastuullisella johdolla on velvoite varmistaa ja dokumentoida, että organisaation toiminnassa noudatetaan lakeja ja normeja.

Viime kädessä yrityksen hallitus vastaa normirikkomuksesta seuranneista virheistä ja vahingoista, ellei se kykene näyttämään noudattaneensa asianmukaista huolellisuutta vahingon välttämiseksi. Enää ei siis riitä, että kulttuuri ja toimintatavat ovat kunnossa - ne on myös dokumentoitava vuosien ajaksi.

Compliance-osaamisen tärkeyttä korostaa se, että rikkomuksiin liittyvät seuraamukset ovat ankaria, rangaistusluontoisia ja usein henkilöön käypiä. Rikkomukset saattavat liittyä esimerkiksi kilpailuoikeuteen, henkilötietosuojaan, ympäristönsuojeluun, korruption ja lahjonnan torjuntatoimiin, rahanpesun- ja terrorismirahoituksen estämiseen ja kauppapakotteiden rikkomiseen.

Lainsäädäntö edellyttää, että normirikkomusriskit tunnistetaan ennalta ja merkittäviä riskejä kontrolloidaan tehokkaasti.

Kuinka KPMG voi auttaa?

KPMG tuottaa compliance-asiantuntijapalveluita, sovellusratkaisuja ja varmennuspalvelua, joilla normien noudattamisen turvaamiskustannukset voidaan optimoida. 

Palveluvalikoimamme kattaa koko kustannustehokkaan compliance-toiminnon elinkaaren:
  
Riski- ja tarvekartoitus, riskien arvottaminen ja tehokas hallinnointi

  • Mitkä normit ovat relevantteja organisaatiolleni ja kuinka niiden noudattaminen voidaan turvata kustannustehokkaasti?


Järjestelmäkonsultaatio ja implementointi

  • Automaatio on tehokas apuväline, mutta tukeeko se tavoitteita?


Koulutus ja dokumentaatio, asianhallinta, operointi ja auditointi

  • Henkilöstön ei voida olettaa osaavan soveltaa normeja sellaisenaan. Miten tietoisuus olennaisista normeista saadaan jalkautettua jokapäiväiseen toimintaan?


Tarkoituksenmukaisesti kohdistetut resurssit

  • Tarpeetonta kontrollia kalliimpaa on vain tarpeellinen mutta puuttuva kontrolli.

Lue asiantuntijoidemme kirjoittamia uutisia ja analyysejä Tax & Legal View -uutisportaalista.