Kybermittari tietoturvallisuuden arviointi- ja kehittämistyökaluna

Kyberturvallisuuden hallinta luo perustan organisaation tietoturvallisuudelle. Se sisältää organisaation prosessit, toimintatavat, ohjeet, politiikat ja ratkaisut, joiden avulla tietoturvallisuutta toteutetaan. Liiketoiminnan suojaaminen ja sidosryhmien sekä asiakkaiden luottamus palveluihin on kasvun ja kilpailukyvyn edellytys.

Tietoturvastandardit edellyttävät että tietoturvallisuuden tasoa ja kehittymistä mitataan. Kybermittari auttaa tässä riippumatta käytössä olevasta viitekehyksestä.

traficom

Kybermittari tietoturvallisuuden kehittämisen tueksi

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen Kybermittari on kansallinen kypsyystason arviointi- ja kehittämismalli, jonka avulla organisaatiot voivat parantaa toimintansa kyberturvallisuutta ja kyvykkyyttään suojautua kyberuhilta.

Kybermittari auttaa:

  • Tunnistamaan yrityksen ja yhteiskunnan kannalta kriittiset palvelut ja riskit.
  • Muodostamaan tilannekuvan ja ymmärryksen mahdollisista kehityskohteista. 

Lisäksi organisaatio voi myös halutessaan jakaa mittaustuloksensa Kyberturvallisuuskeskukselle, joka tarjoaa niiden pohjalta tuotettua toimialan vertailutietoa.

Autamme yrityksiä mittaamaan tietoturvallisuuden hallinnan nykytilan Kybermittarin avulla. Arviointi voidaan toteuttaa erillisenä tai osana laajempaa yhteistyötä. Havaintojen pohjalta voimme auttaa yrityksiä määrittelemällä kehitystoimenpiteet havaittujen kyberriskien hallitsemiseksi ja koostamaan kehityssuunnitelman systemaattisen etenemisen mahdollistamiseksi. 

Kybermittariarvioinnin toteutustapa sovitaan joustavasti asiakkaan kanssa ja siihen voidaan sisällyttää myös muita alueita. Olemme arviointien ohessa toteuttaneet asiakkaillemme esimerkiksi vaatimustenmukaisuusanalyyseja NIS2-direktiivin vaatimuksia vasten.

Kyberturvakumppanuus

Kyberturvallisuuden kehittäminen ja ylläpito vaativat jatkuvia panostuksia. Kumppanuutemme voi tehostaa tietoturvallisuuden johtamista merkittävästi.

Osana laajempaa yhteistyötä autamme asiakkaitamme kyberturvastrategian toimeenpanossa ja tietoturvallisuuden tason jatkuvassa ylläpidossa. 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää siitä, kuinka voimme auttaa selvittämään kyberturvallisuutenne nykytason ja kehittämään sitä.

kyberturvakumppanuus

Asiantuntijamme apunasi

Ota yhteyttä