• 1000

Toteutamme organisaatioiden muutosohjelmia ServiceNow-teknologiaa hyödyntämällä

Organisaation prosessien on pystyttävä mukautumaan nopeisiin toimintaympäristön muutoksiin joustavasti. Muutoksessa onnistuminen edellyttää organisaatiolta ketteryyttä, prosessikyvykkyyttä ja toimivaa teknologia-alustaa. 

Autamme yhtenäistämään, automatisoimaan ja modernisoimaan erilaisia organisaation palveluprosesseja. Tuomme yhteen syvällisen prosessien asiantuntemuksemme ja teknologiaosaamiseemme ServiceNow-alustalla. Ainutlaatuinen Connected-Powered-Trusted -viitekehyksemme ja siihen sisältyvät muutostyökalut helpottavat ja nopeuttavat laajojen muutosohjelmien toteuttamista. Toiminnan tehokkuus lisääntyy, kustannukset alenevat ja prosesseihin sekä infrastruktuuriin luodaan läpinäkyvyyttä. 

Palvelumme soveltuu sekä jokapäiväisten prosessihaasteiden että organisaationlaajuisten muutoshaasteiden ratkaisemiseen.

servicenow global elite partner

KPMG – ServiceNow EMEA Transformation Partner of the Year


Keskitymme teknologiainfrastruktuurin ja operatiivisten palvelujen uudistamisen ohella järjestelmien, ihmisten ja toimintojen yhdistämiseen.


Palvelualueet

KPMG ja ServiceNow yhdessä tarjoavat johtavan teknologian, syvällisen toimialatuntemuksen ja tehokkaan prosessiautomaation. Tarjoamme ratkaisuja usealla palvelualueella.

IT-palvelujen hallinta (ITSM)

Oikein hyödynnetyn ServiceNow-ratkaisun avulla toteutetaan tehokkaita IT-palvelujen muutosohjelmia.

Voimme auttaa muutosohjelmien suunnittelussa, toteuttamisessa ja tehostamisessa. Palvelumme soveltuvat sekä organisaatioille, jotka ovat vasta harkitsemassa ratkaisun käyttöönottoa että organisaatioille, jotka jo käyttävät ServiceNow-pohjaista ITSM-järjestelmää. Käyttämämme palvelukonseptit, kuten KPMG Powered, mahdollistavat toiminnan tehostamiseen tähtäävien muutosohjelmien nopean ja kustannustehokkaan toteutuksen.

Riskien ja vaatimustenmukaisuuden hallinta (GRC)

ServiceNow’n kattava Integrated Risk Management (IRM) -sovellus mahdollistaa organisaation riskienhallinnan digitalisoinnin. Riskifunktioiden toiminta voidaan sitoa ServiceNow-alustan muihin palveluihin: yhteiseen konfiguraatiotietojen tietokantaan (CMDB), automatisoituihin työkulkuihin ja moderniin käyttökokemukseen.

Liittyipä organisaatiosi tarve IT-riskienhallintaan, sisäiseen tarkastukseen, vaatimustenmukaisuuden hallintaan tai kolmannen osapuolen riskienhallintaan, voimme kehittää ja digitalisoida toimintoja ServiceNow-teknologian avulla.

Organisaatiopalvelujen hallinta (ESM)

ServiceNow-alustan ja sen palvelujen avulla voi digitalisoida lähes minkä tahansa prosessin tai palvelun. Sähköpostiin tai muihin manuaalisiin viestintäkanaviin perustuvia tehottomia työnkulkuja voidaan siirtää hallittavaksi modernilla työvälineellä. Näin saavutetaan huomattavia säästöjä, toiminnallisia etuja sekä parannetaan työntekijä- ja asiakaskokemusta. Enterprise Service Management auttaa myös nykyisiä ServiceNow-käyttäjäorganisaatioita laajentamaan järjestelmän käyttöä ja parantamaan investoinnista saatavia hyötyjä.

Olemme kokenut kumppani ESM-ratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kerromme mielellämme lisää asiakkaidemme digitaalisista muutosmatkoista ja onnistuneista työnkulkujen tehostamisesta. 

Tietoturvallisuuden hallinta (SecOps)

ServiceNow-tuotteiden avulla voi hallita tehokkaasti organisaation tietoturvaan liittyviä prosesseja, kuten tietoturvatapahtumien ja haavoittuvuuksien hallintaa. Linkittäminen IT-ympäristön hallintaan käytettäviin työnkulkuihin ja tietovarastoihin onnistuu vaivattomasti.

Johtavat käytäntömme ja vankka asiaosaamisemme auttavat muutoksessa ja mahdollistavat kokonaisvaltaisen tietoturvallisuuden hallinnan ratkaisun toteuttamisen.

IT-omaisuuden hallinta (ITAM)

ServiceNow-työkalujen avulla saavutetaan parempi näkyvyys ja tehokkaampi kontrolli laitteisiin, palveluihin ja kaikkeen IT-omaisuuteen. Työkuormat voivat sijaita omassa ympäristössä tai pilvipalveluissa. Now-alustan jaettujen palvelujen avulla IT-omaisuudenhallinnasta tulee kiinteä osa IT-palvelukokonaisuutta, jossa prosessit on linkitetty yhteen ilman työläitä ja virhealttiita integraatioita.

Syvä prosessi- ja asiaosaamisemme tukee IT-omaisuudenhallinnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Ratkaisussamme huomioidaan sekä  kustannusten optimointi, riskien alentaminen että moderni käyttäjäkokemus.

HR-palvelutuotanto (HRSD)

HR-toimintoihin liittyy monesti manuaalisia työvaiheita, joissa työntekijöiden, esimiesten ja HR-ammattilaisten välistä kommunikaatiota hallitaan sähköpostin ja muiden epätarkoituksenmukaisten välineiden avulla.

Voimme toteuttaa kehitysohjelman, jossa työnkulut automatisoidaan ja siirretään ServiceNow-alustalle. Modernien työvälineiden käyttäminen tehostaa toimintaa, ja hyvä käyttäjäkokemus auttaa organisaatioita huolehtimaan työntekijästä koko hänen työsuhteensa ajan. Tämä parantaa työntekijäkokemusta ja auttaa yrityksiä kovassa kilpailussa osaavista henkilöistä.


Asiantuntijamme apunasi

Ota yhteyttä