Muutosjohtaminen on liiketoimintahyötyjen tuottamisen tärkein väline useimmissa organisaatiomuutoksissa

Teknologian kehittyminen, digitalisaatio, muuttuva lainsäädäntö, asiakkaiden kasvavat odotukset ja moninaiset ilmiöt - muutoksen ja uudistumisen tarve on tässä ja nyt.

Muutosohjelman määrätietoinen johtaminen ja toteuttaminen ratkaisee, kuka menestyy ja kuka ei. Muutoksen etenemistä tulee seurata tarkoituksenmukaisin mittarein ja tehdä nopeasti tarvittavia korjausliikkeitä.

Onko sinulla nopeutta, rohkeutta ja valmiutta vaadittuun muutokseen?

Muutosjohtamisen palvelumme

Sertifioidut muutosjohtamisen asiantuntijamme voivat auttaa esimerkiksi seuraavanlaisissa teemoissa:

 • Tuloksellinen muutosjohtaminen
 • Muutoksen vaikutus ja mittaaminen
 • Muutosviestintä ja muutokseen sitouttaminen
 • Tiedon ja osaamisen lisääminen
 • Muutoksen vaikuttavuus ja kestävyys  

Muutosten ja hankkeiden tavoitteiden saavuttaminen on kuusi kertaa todennäköisempää, kun muutosjohtaminen on tehokasta.

Tavoitteellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus muutoksen kulmakivinä

Muutosta tulee johtaa ja sen vaikuttavuutta voi mitata. Me KPMG:llä luomme edellytyksiä muutoksessa onnistumiselle varmistaen, että liiketoiminnan tavoitellut hyödyt toteutuvat asiakkaillemme.

Tuemme asiakkaitamme toteuttamaan muutokset tehokkaasti ja ammattitaitoisesti sekä suunnitellussa aikataulussa. Tavoitteellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus ovat kulmakiviämme menestyksekkäässä muutosjohtamisessa.

Kolme tekijää, joiden avulla ihmiset omaksuvat uusia toimintatapoja

Suurin muutoksen onnistumiseen vaikuttava tekijä on näkyvä ja aktiivinen johtaminen, kuten useat analyysit vuosien varrella ovat todenneet.

Muutoksen onnistumisen keskeiset teemat ovat:

 1. Muutoksen johtaminen
 2. Vaikuttavuus ja sen mittaaminen
 3. Kommunikointi ja sitouttaminen

Kolmea tekijää sovelletaan kaikkiin muutoksiin, joissa liiketoimintahyötyjen saavuttaminen on riippuvainen siitä, että ihmiset omaksuvat uusia toimintatapoja. Ilman näitä osatekijöitä kaikkien muiden muutosjohtamistoimien onnistuminen vaarantuu. 

 • Muutosjohtaminen: Aktiivinen ja näkyvä muutosjohtaminen on avainasemassa onnistuneissa muutoshankkeissa.
 • KPI-seuranta: Se mitä mitataan, tulee tehdyksi. Mitä mitataan, tulee johdetuksi.
 • Viestintä: Organisaation sitouttaminen edellyttää strategista viestintää. Keskeiset viestit on toistettava koko prosessin ajan. 

 

Muutosjohtamisen onnistuminen

Ajankohtaista

Tutustu näkemyksiimme muutosjohtamisen ajankohtaisista kysymyksistä.