Selvitykset ja arvioinnit

Kestäviä ja vaikuttavia päätöksiä

Autamme asiakkaitamme tekemään kestäviä ja vaikuttavia päätöksiä tuottamalla analysoitua tietoa päätöksenteon tueksi.

Toiminnan kehittäminen on olennainen osa organisaatioiden perustoimintaa. Verkostoituvassa maailmassa erityisesti henkilöstön ja sidosryhmien näkemyksillä tuotetaan uusia näkökulmia ja lisäarvoa toiminnan kehittämiselle. 

Kehittämistyön tuloksellisuuden todentaminen edellyttää aina luotettavaa tulosten ja vaikutusten arviointia. Analyyttinen ja arvioiva lähestymistapa tukee organisaatioita uudistumisessa ja muutosten toteuttamisessa.

Selvitykset

Toteutamme selvitykset aina luotettavin menetelmin, jotka räätälöidään tarpeeseen ja tilanteeseen sopiviksi. Selvityspalvelumme perustuvat laadullisten ja tilastollisten menetelmien ja moniammatillisen osaamiseen yhdistämiseen. Lupaamme, että johdonmukainen kerätyn aineiston analyysi tuottaa selkeän ratkaisun tai vastauksen asetettuun kysymykseen.

Selvitystyön tulokset toimivat usein organisaation päätöksenteon ja operatiivisen toiminnan ja johtamisen tukena. Vastaamme vuosittain lukuisten päätöksentekoa tukevien selvitystöiden toteutuksesta asiakkaillemme. Moniammatillisen asiantuntijajoukkomme osaamisen ja luotettavien menetelmien yhdistelmällä pystymme ratkaisemaan haastaviakin tilanteita tai kysymyksiä menestyksekkäällä otteella.

Selvityksemme kattavat myös vertailevat kansainväliset tutkimukset. Tiedon keräämiseksi hyödynnämme globaalia asiantuntijaverkostoamme maailmalla. Osana vertailevia kansainvälisiä selvityksiä toteutamme myös opintomatkoja hyödyntäen maatoimistojamme ja kollegoidemme kontakteja kyseessä olevassa teemassa ja maassa.

Lupaamme, että johdonmukainen kerätyn aineiston analyysi tuottaa selkeän ratkaisun tai vastauksen asetettuun kysymykseen.

Arvioinnit

Arvioinnit tukevat organisaatioiden toiminnan kehittämistä aina tavoitteiden ja niitä kuvaavien mittareiden asettamisesta saatujen oppien analysoimiseen.

Toiminnan kehittämisen ja organisaatioiden uudistumisen eri vaiheisiin ajoitetut arvioinnit tuottavat tärkeää tietoa toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Toteutamme vuosittain lukuisia arviointeja asiakkaillemme:

  • Ennen kehittämishankkeen tai uuden toimenpiteen käynnistämistä (ex-ante), jolloin saadaan ennakkotietoa toiminnan oletetuista tuloksista ja vaikutuksista.
  • Kehittämishankkeen tai uuden toimenpiteen alkuvaiheessa toteutetut konsultatiiviset arvioinnit, joilla saadaan tietoa uudistuneen toiminnan välittömistä kehitystarpeista.
  • Kehittämishankkeen tai toimenpiteen vakiintumisen jälkeiset (ex-post) arvioinnit, joilla tuotetaan tietoa toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. 

Ulkoisten arviointipalvelujemme lisäksi autamme organisaatioita kehittämään omia arviointijärjestelmiä ja koulutamme henkilöstöä toteuttamaan organisaatioiden sisäistä itsearviointia.