Enterprise Design Services - Kokonaisarkkitehtuuri, Business Design, Information Management


Parhaat menetelmät asiakaslähtöiseen organisaation kehittämiseen

Enterprise Design Services hyödyntää yritysmuotoilun (Business Design), tiedonhallinnan (Information Management)  ja kokonaisarkkitehtuurin (Enterprise Architecture) iteratiivisia ja ketteriä suunnittelumenetelmiä. Ketterät suunnittelumenetelmät luovat organisaatioihin asiakaslähtöisen kulttuurin ja koko organisaation osallistavan tavan kehittää asioita.

Asiakkaana hyödyt, kun kehitysprojektit toteutetaan:

Asiakaslähtöisesti

  • Suunnittelu aloitetaan aina asiakkaan tarpeiden, odotusten ja käyttäytymisen systemaattisella selvittämisellä. 
  • Asiakasymmärryksen avulla varmistetaan ihmisten, liiketoiminnan ja teknologian saumaton vuorovaikutus, mikä tehostaa organisaation prosesseja.

Informaatiotietoisesti

  • Yhtenäisten tiedonhallinnan käytäntöjen kautta varmistetaan tiedon merkityksellisyys, hyödynnettävyys ja laatu.
  • Huomioidaan lain ja asetusten, kuten tiedonhallintalain ja tietosuoja-asetuksen, vaatimukset tiedonhallinnalle.

Organisaationlaajuisesti

  • Tunnistetaan kehityskohteet organisaation toimintaympäristöstä tietoisina niiden vaikutuksista organisaatioon ja sen toimintamalleihin.
  • Varmistetaan kehityskohteiden strategian- ja arkkitehtuurinmukaisuus, jotta varmasti tehdään juuri ne oikeat asiat oikein.

Enterprise Design -menetelmillä kehität organisaatiotasi asiakaslähtöisesti

enterprise design hyödyt

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, kuinka voimme yhdessä kehittää toimintaanne yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä.