Historiallisesti Suomea on pidetty tasa-arvon mallimaana ja suomalaisilla organisaatioilla on paljon tietoa inklusiivisuuden, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden tärkeydestä ja eduista. Mutta miten on toiminnan ja käytännön tekojen laita?

KPMG halusi selvittää, miten menestyneet organisaatiot Suomessa ovat tällä hetkellä huomioineet inklusiivisuuden, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toiminnassaan. Tavoitteenamme on lisätä yleistä tietoisuutta tasavertaisen kohtelun ja yhdenvertaisuuden ilmiöistä organisaatioiden johtamiskulttuurissa.

— Halusimme tunnistaa ja tuoda näkyväksi hyviä käytäntöjä inklusiivisuuden, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä oppia niistä. Selvityksen toteutti KPMG IMPACT Influencer -yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää ESG-aiheita ja vastuullisuustyötä organisaatiossamme, sanoo Minna Tuominen-Thuesen, Advisory Partner Impact & Change.

Selvitystä varten haastattelimme 22 suomalaisen suurorganisaation tarkasteltavista teemoista vastaavaa henkilöä, yleisimmin henkilöstöjohtajaa, maalis-huhtikuussa 2022.

Matka inklusiivisempaan yhteiskuntaan on alkanut – havaintoja haastatteluista

Valtaosassa selvitykseen osallistuneista organisaatiosta matka kohti inklusiivista, monimuotoista ja yhdenvertaista työyhteisöä on jo alkanut, ja teemat nähdään tärkeänä osana tulevaisuuden toimintatapoja. Organisaatioiden etenemisvauhdissa on kuitenkin suuria eroja, ja osa on vasta teemojen edistämisen alkuvaiheessa.

Muutoksen motiiveja

Työssä pidemmällä olevissa organisaatioissa inklusiivisuuteen, monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen panostaminen on tärkeä osa työntekijäkokemuksen parantamista ja työhyvinvoinnin turvaamista. Monimuotoisen henkilöstön ymmärretään lisäksi tuovan työyhteisöihin uutta ajattelua ja uusia näkökulmia, verkostoja ja kulttuurista ymmärrystä. 

Kehityksen hidasteet

Organisaatiot ovat nostaneet monimuotoisuutta ja siihen liittyviä teemoja aktiivisesti keskusteluun, mutta esille nostettujen arvojen juurruttaminen osaksi organisaatioiden arkea on ollut edelleen haastavaa. Lisäksi mahdollisuudet seurata ja todentaa edistymistä ovat toistaiseksi pääosin kehittymättömiä.

Johtaminen ratkaisee

Johdon rooli ja johtamisen merkitys organisaation inklusiivisen, monimuotoisen ja yhdenvertaisen kulttuurin rakentamisessa on ratkaiseva. 

Lisätietoja