Vuoden 2018 parhaat arviointikertomukset on nyt valittu

Vuoden 2018 parhaat arviointikertomukset on nyt valittu

KPMG:n järjestämässä Arviointikertomus-kilpailussa valittiin parhaat arviointikertomukset kolmessa sarjassa.

1000

Suurten, yli 20 000 asukkaan kuntien sarjan voitti Kouvolan kaupungin tarkastuslautakunta. Alle 20 000 asukkaan kuntien sarjassa parhaan arviointikertomuksen laati Naantalin kaupungin tarkastuslautakunta ja kuntayhtymien sarjan voitti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta. Raati myönsi erikoispalkinnon arviointitoiminnan edistämisestä kunnissa ja kuntayhtymissä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakuntien tehtävänä kunnissa on arvioida kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä kunnan toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain arviointikertomuksen muodossa. Arviointikertomuskilpailulla halutaan edistää tarkastuslautakuntien arviointitoimintaa ja arviointikertomusten laadukkuutta.

Arviointikertomus-kilpailu toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan kanssa. Tampereen yliopiston opiskelijoista koottu arviointiryhmä analysoi ohjaavan professorin Lasse Oulasvirran johdolla vuoden 2018 arviointikertomukset ja esitti analyysin tulokset kilpailun tuomaristolle. Voittajat ja kunniamaininnat valitsi kolmihenkinen asiantuntijoista koottu riippumaton tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Mikko Wennberg, Owal Group Oy:stä.

— Arviointikertomusten taso on kehittynyt valtavasti 2010-luvulla ja Arviointikertomus-kilpailulla on ollut tässä kehityksessä oma kiistaton roolinsa. Kilpailun voittajista on muodostunut vertailukohta, johon tarkastuslautakunnat ovat voineet omaa kertomustaan peilata. Tarkastuslautakunnat ovat omaksuneet toinen toisiltaan parhaita käytäntöjä ja kertomukset ovat tämän myötä kehittyneet myös yhdenmukaisemmaksi. Samalla on kuitenkin nähtävissä aiempaa selkeämpi kahtiajako kuntien välillä. Ihan kaikissa kunnissa ei ole vielä tiedostettu, että pienelläkin kehityspanostuksella pystyttäisiin merkittävästi nostamaan tarkastuslautakuntien arviointitoiminnan lisäarvoa kuntien johtamisjärjestelmässä, sanoo Mikko Wennberg, Owal Group Oy:stä.

— On upeaa nähdä, kuinka kilpailu on aikaansaanut kiinnostusta ja innostusta. Samalla on hienoa jatkaa seminaarin ja kilpailun perinteitä KPMG:llä. Moni tarkastuslautakunta toteuttaa arviointia vähäisillä resursseilla ja toivoisinkin, että entistä useampi lautakunta saisi ammattimaista tukea työlleen. Ilokseni voin todeta, että KPMG:llä on tarjota asiantuntija-apua kunnille myös tarkastuslautakuntien työskentelyyn ja arvioinnin kehittämiseen, toteaa Juha Huuskonen, KPMG:n julkishallinnon tilintarkastuspalveluista.

Arviointikertomus-kilpailu järjestettiin yhdeksättä kertaa. Kilpailun tulokset julkistettiin ja voittajat palkittiin Helsingissä 6.-7.11.2019 järjestetyssä Arviointiseminaarissa.

Lisätietoja

Mikko Wennberg
Tuomariston puheenjohtaja, toimitusjohtaja Owal Group Oy
puh +358 50 12 61

Juha Huuskonen
Director, KPMG Oy Ab
puh +358 50 434 5573
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä