KPMG:n pohjoismainen teknologiaosaaminen vahvistuu yrityskaupan ansiosta entisestään

Yrityskauppa vahvistaa KPMG:n teknologiaosaamista

KPMG on marraskuussa 2019 ostanut norjalaisen RAV Norge AS:n liiketoiminnan.

1000
Antti Lojamo

Head of Delivery & Technology

KPMG Suomi

Sähköposti

KPMG Lighthousen pohjoismainen teknologiaosaaminen vahvistuu entisestään yrityskaupan seurauksena. KPMG on marraskuussa 2019 ostanut norjalaisen RAV Norge AS:n liiketoiminnan. Yrityskaupan myötä KPMG:lle siirtyy noin 60 uutta teknologia-alan erityisasiantuntijaa, kuten data-analyytikkoja ja tekoälyosaajia. Kaupan ansiosta KPMG:n asema innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen ja datapohjaisten palveluiden tarjoajana on vielä aiempaakin vahvempi.

KPMG Lighthouse on KPMG:n datalähtöisiin ratkaisuihin erikoistuneiden erityisasiantuntijoiden verkosto, joka toimii kansainvälisesti sekä kaikissa Pohjoismaissa. Verkostoon kuuluu yhteensä yli 12 500 asiantuntijaa ja Pohjoismaissa yrityskaupan jälkeen yli 190 asiantuntijaa. Kun mukaan lasketaan pohjoismaiset Cyber-, IAM- ja Enterprise Architecture -osaajat kasvaa digitaalisten palveluiden asiantuntijoiden määrä yli 400 henkilöön. KPMG Lighthouse –yksikkö keskittyy dataan, analytiikkaan, tekoälyyn ja älykkääseen automaatioon perustuvien datalähtöisten ratkaisujen kehittämiseen.

Dataan pohjautuvan osaamisen ja analytiikkakyvykkyyksien merkitys kasvaa jatkuvasti, kyky hyödyntää dataa nopeamman ja tehokkaamman liiketoimintakehityksen aikaansaamiseksi on nykyään kriittistä kaikille yrityksille.

— Lighthouse yhdistää teknologia- ja design-osaamisen KPMG:n perinteiseen funktionaaliseen toimialaosaamiseen mahdollistaen kokonaan uusien toimintatapojen ja ratkaisuiden etsimisen, kokeilemisen ja luomisen, kuvaa Antti Lojamo, Suomen KPMG Lighthousen vetäjä. RAV:n osaaminen ja ratkaisut tuovat meille lisää voimaa etenkin konsolidoinnin, raportoinnin ja ennustamisratkaisujen implementointiin, hän jatkaa.

— Tämä on tärkeä virstanpylväs yrityksellemme, toteaa Sven Ove Holland, RAV Norge AS:n toimitusjohtaja. Yrityksenä olemme kasvaneet nopeasti ja nyt meillä on mahdollisuus liittää kovatasoinen kompetenssiosaamisemme vahvaan, kansainväliseen brändiin ja saada tarvittava kapasiteetti tuottaa vielä suurempia projekteja. Odotamme innolla hyvän yhteistyömme jatkamista KPMG:n kanssa ja siirtymistä osaksi suurempaa, kansainvälistä teknologia-alan kompetenssiympäristöä, hän jatkaa.

 

RAV Norge AS:n liiketoiminta siirtyy KPMG:n osaksi 1.2.2020. Yrityskauppa on hyväksytty kaupan molempien osapuolten omistajien toimesta ja se odottaa kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Lisätietoja

Antti Lojamo
+358 20 760 3222
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä