Pohjoismaisten toimitusjohtajien lääke liike-elämän murrokseen on disruptio ja nopean epäonnistumisen kulttuuri

Disruptio ja "fast-failing" lääkkeet murrokseen

KPMG:n toteuttamassa tutkimuksessa 88 % toimitusjohtajista toivoo työntekijöidensä uskaltavan innovoida vapaammin.

1000
Antti Lojamo

Head of Delivery & Technology

KPMG Suomi

Sähköposti

Tarve muutokselle

KPMG:n toteuttaman Nordic CEO Outlook –tutkimuksen mukaan pohjoismaisten toimitusjohtajien mielestä aidosti kestävä liiketoimintamalli pystyy haastamaan toimintaympäristöään ja he tunnistavat tarpeen muuttaa vallitsevaa markkinatilannetta. He ovat kansainvälisiä kollegoitaan valmiimpia toteamaan disruptoivansa itse aktiivisesti omaa sektoriaan (76% vs. 63%).

Tänä vuonna puolet alueemme toimitusjohtajista nostaa teknologian esiin ainoana merkittävänä disruption lähteenä. Vielä vuosi sitten suhtautuminen teknologiaan oli Pohjoismaissa tasapainoisempaa ja varovaisempaa. 

Nopean epäonnistumisen kulttuuri

Tämän vuoden löydökset alleviivaavat, että pohjoismaisten toimitusjohtajien disruptio-innokkuus yhdistyy varmuuteen siitä, että he ovat pystyneet luomaan muutoksia edesauttavan yrityskulttuurin.  Selvästi aiempaa useampi pohjoismainen toimitusjohtaja haluaa kannustaa yrityksessään ”fast-failing” –kulttuuriin, jossa epäonnistuneet innovaatiohankkeet hylätään ja haudataan nopeasti (82% vs. 56%). Peräti 88% vastaajista myös toivoo työntekijöidensä uskaltavan innovoida joutumatta pelkäämään negatiivisia seurauksia, mikäli hankkeet kariutuvat.

Tulokset toteutuvat pitkällä aikavälillä

Kuitenkin 80% pohjoismaisista toimitusjohtajista on havainnut, että merkittävää edistystä aikaansaavan transformaation vaatima aika voi olla todella pitkä, mikä laimentaa hieman disruptio-intoa. Samanaikaisesti lähes kaksi kolmasosaa ilmoittaa tänä vuonna, että heidän täytyy parantaa innovaatioprosesseja ja innovaatioiden toteutusta yrityksissään. Viime vuonna vastaavasti ajatteli vain neljäsosa. Tämä on selvä merkki siitä, että pohjoismaissa ymmärretään menestyksekkään, teknologiaan pohjautuvan transformaation haasteet ja vaatimukset.

— ­Innovaatioprosessit on tärkeä rakentaa yrityksen olemassa olevaan kulttuuriin ja toimintaympäristöön pohjautuen. Moni yritys on nyt toteuttanut ”fail-fast” –ajattelua erilaisten pilottiprojektien kautta, joita tyypillisesti tehdään yksiköissä varsin itsenäisesti, ilman kiinteää linkkiä yrityksen kokonaisstrategiaan. Moni yritys kipuilee nyt sen kanssa, miten näistä digipiloteista siirrytään kokonaisvaltaisempaan lähestymiseen, missä digitaalisuus ja innovaatiot ovat luontainen osa yrityskulttuuria ja liiketoimintastrategiaa, ilman että niitä tarvitsee erikseen mainita tai eristää omiin laboratorioihin, sanoo Antti Lojamo, Head of Development & Innovation, KPMG Lighthouse

Tutkimuksen tausta

KPMG:n globaalin CEO Outlook 2019 –raportin tutkimuksen suoritti Forbes Insights aikavälillä tammikuu maaliskuu 2019. Vastaajat olivat toimitusjohtajia yrityksissä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää 500 miljoonaa dollaria. Otos kattoi 1300 toimitusjohtajaa 11 avainmarkkina-alueella (Australia, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Italia, Japani, Hollanti, Espanja, Britannia ja USA) ja useilla toimialoilla (kuluttajatuotteet, vähittäiskauppa, teollinen tuotanto, pankkiala, energia-ala, vakuutusala sekä biotieteet).

Pohjoismaihin keskittyvä Nordic CEO Outlook -raportti vertailee kahta kohderyhmää: (1) Pohjoismaiset toimitusjohtajat: 100 toimitusjohtajaa Pohjoismaista jakautuen tasaisesti Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä, ja (2) kansainväliset toimitusjohtajat: 1300 toimitusjohtajaa 11 maasta (Australia, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Italia, Japani, Hollanti, Espanja, Britannia ja USA).

KPMG Lighthouse - Liiketoiminnan kehittämistä luotettavilla datalähtöisillä teknologioilla

KPMG Lighthouse –yksikkö kehittää älykkäitä ratkaisuja auttaakseen asiakkaitaan hyödyntämään dataa tehokkaasti ja luotettavasti. Maailmanlaajuiseen KPMG Lighthouse Data Driven Technologies -verkostoon kuuluu yli 12 500 asiantuntijaa. Kehittämämme ekosysteemin avulla nopeutamme innovaatioiden juurruttamista yritysten jokapäiväiseen tekemiseen ja tarjoamme maailmanluokan kumppanit ja osaamisen asiakkaidemme hyödyksi. Suomessa KPMG Lighthouse –yksikköön kuuluu 30 dataan, analytiikkaan, älykkääseen automaatioon, tekoälyyn ja digitaalisiin ratkaisuihin erikoistunutta asiantuntijaa. 

Lisätietoja

Antti Lojamo

+358 20 760 3222

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä