Disruptiot haastavat kasvamaan

Disruptiot haastavat kasvamaan

KPMG:n globaalin tutkimuksen perusteella 65 prosenttia toimitusjohtajista pysyy luottavaisena, vaikka maailmantalouden kehitys onkin epävarmaa. Brändi- ja maineriskistä on tullut yrityksille aiempaa merkittävämpi.

1000

KPMG International julkisti vuoden 2017 CEO Outlook -raportin, joka perustuu noin 1300 suuryrityksen toimitusjohtajan syvähaastatteluun eri puolilla maailmaa. Tuloksista laadittiin myös 51 pohjoismaisen toimitusjohtajan vastaukseen perustuva raportti.

Toimitusjohtajat ovat edelleen suurilta osin vakuuttuneita maailmantalouden näkymistä, mutta heidän optimisminsa on vaatimattomampaa kuin viime vuonna: 65 prosenttia uskoo talouden positiiviseen kehitykseen, kun viime vuoden luku oli 80 prosenttia. Maailmasta on tullut taloudellisesti, geopoliittisesti ja teknologisesti monimutkaisempi paikka. 

— Disruptiot ja niiden vaikutukset liiketoimintaan ovat jatkuvasti esillä keskusteluissa. Niiden moninaisuus lisää liiketoimintaympäristön epävarmuutta, sanoo KPMG Oy Ab:n toimitusjohtaja Kimmo Antonen.

— Erityisesti pohjoismaiset toimitusjohtajat ovat huolissaan kilpailussa mukana pysymisestä: globaaleissa tuloksissa alle puolet (45 %) esitti kilpailun tuoman paineen erityisenä huolenaiheenaan, kun taas pohjoismaisista toimitusjohtajista jopa kolme neljästä vastasi näin, Antonen jatkaa.

Keskeiset tulokset:

– Enemmän kuin kuusi kymmenestä (65 %) toimitusjohtajasta näkee toimintaympäristön häiriöt mahdollisuutena eikä uhkana liiketoiminnalleen. Kolme neljästä (74 %) sanoi yrityksensä pyrkivän toimimaan disruptorina toimialallaan.

– Kahdeksan kymmenestä toimitusjohtajasta (83 %) kertoo olevansa vakuuttunut yrityksensä kasvunäkymistä seuraavan kolmen vuoden aikana. 

– Yli puolet (56 %) on huolissaan datasta, jonka perusteella päätöksiä tehdään. Lähes puolet (45 %) kokee, että laadukkaan datan puute hankaloittaa heidän ymmärrystään asiakkaiden tarpeista.

Brändi- ja maineriskit valvottavat toimitusjohtajia

Tämän vuoden tuloksissa yksi merkittävimmistä muutoksista edelliseen vuoteen verrattuna on se, että entistä useampi toimitusjohtaja mainitsee yrityksen maine- ja brändiriskin yhä suurempana huolenaiheena. Tämä on kolmanneksi tärkein riski, vaikka vuonna 2016 se ei ollut vielä edes Top10-joukossa.

— Tätä löydöstä tukee se, että tutkimuksen mukaan myös kolme neljästä toimitusjohtajasta kertoo organisaationsa panostavan aiempaa enemmän luottamukseen, arvoihin ja kulttuuriin. Maine ja brändi rakennetaan pitkäjänteisellä työllä, Antonen toteaa.

Toimitusjohtajat arvottivat tietoturvallisuuden suurimmaksi riskiksi vuonna 2016. Tänä vuonna se on kuitenkin pudonnut sijalle 5/16.

—Tähän on varmasti monta syytä. On pystytty näkemään, että on olemassa keinoja näiden riskien hallitsemiseksi. Tietoturvaan liittyvät asiat on opittu näkemään myös liiketoiminnan mahdollistajana ja digitalisaation edistäjänä. Tämä näkemys korostui erityisesti pohjoismaisten toimitusjohtajien näkemyksissä, sanoo KPMG Oy Ab:n tietoturvapalveluista vastaava Mika Laaksonen.

Tutkimuksen taustaa

KPMG:n Global CEO Outlook -raportti antaa tietoa toimitusjohtajien kasvuodotuksista, haasteista, joita he kohtaavat, sekä strategioista, joilla toimitusjohtajat aikovat luotsata organisaatioitaan kolmen seuraavan vuoden aikana.

Tutkimus kattaa 1261 toimitusjohtajaa 10 avainmarkkinalla (Australia, Kiina, Ranska, Saksa, Intia, Italia, Japani, Espanja, Iso-Britannia ja Yhdysvallat) ja 11 avaintoimialalla (autoteollisuus, pankki, infrastruktuuri, valmistus, vähittäismyynti, kuluttajamarkkinat, teknologia, energia, tietoliikenne sekä telekommunikaatio). Pohjoismaissa kyselyyn vastasi 51 toimitusjohtajaa. Kaikki kyselyyn osallistuneet toimitusjohtajat ovat yrityksistä, joilla on yli 500 miljoonan dollarin liikevaihto. Tutkimus toteutettiin 21. helmikuuta – 11. huhtikuuta. 

Kimmo Antosen ja Mika Laaksosen haastattelupyynnöt:

Pirjo Sohlo

Viestinnän asiantuntija, KPMG Oy Ab

020 7603 601

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä