Riikka Weber

Senior Manager

KPMG in Finland

Sustainable supply chains - corporate responsibility - sustainable finance.

Riikalla on yli kymmenen vuoden kokemus vastuullisuuden ja kestävyyden eri osa-alueista ilmastorahoituksesta ja päästökaupasta sekä päästövähennyshankkeista ympäristöoikeuden kautta sosiaaliseen vastuuseen. Tällä hetkellä Riikka toimii johdon konsulttina auttaen asiakkaita erityisesti toimitusketjujen vastuullisuuteen sekä yrityskauppojen ja rahoitusjärjestelyjen kestävyysarviointeihin (ESG Due Diligence) liittyen.

Lisäksi hänen juristikoulutuksensa auttaa asiakkaita navigoimaan lisääntyvän sääntely-ympäristön haltuun ottamisessa ja käytännönläheisten ratkaisujen löytämisessä vaatimusten implementointia koskien. Riikka on lisäksi johtanut tai osallistunut useisiin CSRD-kestävyysraportointidirektiiviä koskeviin hankkeisiin (kaksoisolennaisuus, raportoinnin kartoitus) sekä varmennushankkeisiin.