Lotta työskentelee IDAS-tiimissä tukien yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita kestävän kehityksen kysymyksissä

Lotta työskentelee osana IDAS-tiimiä (International Development Advisory Services), joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja kuten varmennus-, arviointi- ja muita asiantuntijapalveluita yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaille ministeriöistä kehitysrahoituslaitoksiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Lotalla on pitkä kokemus ilmastorahoituksesta kehittyvillä markkinoilla, hankehallinnosta sekä hankkeiden tulosseurannasta ja evaluoinnista lukuisissa Afrikan maissa erityisesti uusiutuvan energian alalla. Lotta on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä KPMG:n omia digitaalisia työkaluja mm. rahastojen portfoliohallintaan, apurahahakemusten käsittelyyn ja arviointiin sekä hankeseurantaan.

Lotta innostuu kestävän kehityksen teemoista ja tukee myös yritysasiakkaitamme muun muassa vastuullisuusraporttien varmennustoimeksiannoissa.