Mikko auttaa organisaatioita suojaamaan tietojaan sekä teknologisin ratkaisuin että parantamalla organisaation prosessien turvallisuutta ja reagointikykyä poikkeamatilanteissa.