Karri Vainio

Senior Manager

KPMG Suomi

Karri työskentelee konsulttina hyvinvointialueiden ja kuntasektorin muutoshankkeissa, jotka liittyvät mm. toiminnan- ja rakenteiden uudistamiseen, digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä tietohallinnon johtamiseen.

Karrilla on yli 20 vuoden kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntasektorin toimintaympäristöstä ja hän on toiminut asiantuntijana sekä vastuuhenkilönä kymmenissä valtakunnallisissa, alueellisissa ja organisaatiokohtaisissa kehittämisprojekteissa ja muutosohjelmissa. 

Karri tuntee erinomaisesti kuntasektorin ja sote- ja hyvinvointipalveluiden toimintaympäristöt sekä näihin liittyvien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen tilanteen, kehittämispotentiaalin sekä pullonkaulat. Karrin erityisosaamista ovat lisäksi ohjelma- ja projektijohtaminen, ohjaus- ja johtamisjärjestelmät sekä verkostojohtaminen.