Auli Valli-Lintu

Johtaja, sosiaali- ja kuntalainsäädännön lakipalvelut

KPMG in Finland

Auli Valli-Lintu vastaa KPMG:llä sote- ja kuntalainsäädäntöön sekä yleishallintojuridiikkaan liittyvistä lakipalveluista. Valli-Lintu on toiminut Kunta- ja palvelurakenneuudistus -hankkeesta (PARAS-hanke) lähtien keskeisesti kaikkien kunta- ja sote-uudistuksien lainvalmisteluissa.

Viimeisimmässä sote-uudistuksessa hän vastasi järjestämisjaoston puheenjohtajana sote-järjestämislain ja hyvinvointialueen hallinnon, talouden sekä talouden tarkastusta koskevan hyvinvointialuelain sekä sote-järjestämislain valmistelusta. Hän tuntee sote-uudistuksen taustat ja pykälien tulkinnat.

Auli Valli-Lintu on valtiovarainministeriön virkamiehenä sekä aiemmin myös Kuntaliiton lakimiehenä vastannut lukuisten kuntalakia koskevien kysymysten tulkinnasta sekä uusien säännösten valmistelusta sekä yleishallintojuridiikkaa koskevasta neuvonnasta. Hän tuntee kuntalain perinpohjaisesti. Hänen vahvuutenaan on kuntakentän ja sote-lainsäädännön vahva tuntemus.

Kunta- ja sotelainsäädännön lisäksi hän tuntee kilpailulainsäädäntöä. Hän vastasi muun muassa kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevan lainsäädännön valmistelusta ja osallistui myös viimeisimmän hankintalain päivittämisen valmisteluun.

 

Julkaisut

  • Sote- ja kuntarakenteen pitkä kujanjuoksu. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 10 2017
  • Sote- ja kuntarakenteen pitkä kujanjuoksu -osa II Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 27 2019
  • Sote- ja kuntarakenteen pitkä kujanjuoksu -osa III Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 49 2021