Tiina toimii Suomen KPMG:llä Risk Management Partnerina ja Quality & Risk Management -ryhmän vetäjänä vastaten riskienhallinnasta ja muun muassa tilintarkastuksen laadun kehittämisestä. Tiinalla on yli 25 vuoden kokemus useita eri toimialoja edustavien kansainvälisten yritysten tilintarkastuksesta, sisäisestä tarkastuksesta, IFRS-kysymyksistä ja konsultointiprojekteista.

  • KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu

  • KHT

  • CIA (Certified Internal Auditor)

  • Tiina on Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsen sekä Sisäiset tarkastajat ry:n jäsen. Hän on kirjoittanut artikkeleita ja kouluttaa säännöllisesti liittyen muun muassa IFRS-tilinpäätöksiin, taloudelliseen raportointiin ja tilintarkastusalan sääntelyuudistuksiin.

  • Tiina oli jäsenenä Työ- ja elinkeinoministertiön:n lokakuussa 2014 asettamassa Tilintarkastuslainsäädännön muutokset -työryhmässä, joka valmisteli ns. EU:n Audit reformin käyttöönottoa ja implementointia Suomessa.